NYHETER / NYHETSDETALJER

NYE VEIER -STRATEGIER FOR INNHERRED

Prosjektutviklingssjef Arild Mathisen, med røtter fra Jådåren, tok oss med gjennom den relativt korte historien til Nye Veier. Ble etablert 1. januar 2016 som aksjeselskap heleid av Samferdselsdepartementet.  Selskapet har 185 ansatte og disponerer 6 milliarder kroner pluss bompenger i året og skal være en effektiv utbygger av hovedveger ut fra samfunnsøkonomiske kriterier. Nye veger prioriterer selv innenfor den porteføljen som selskapet er tildelt av vegmyndighetene. Oppdragene tildeles entreprenører etter konkurranse med forhandlinger. Det benyttes totalentreprise som er en fastprisavtale.  


Arild Mathisen

De ulike fasene i et prosjekt kan kort beskrives slik: Overtakelse fra Statens vegvesen > Utarbeidelse av strategi og mandat > Prosjektutvikling > Formell planprosess > Utbygging.

I Trøndelag er Nye Veier nettopp ferdig med E6 Kvål-Melhus og er i gang med utbygging på E6 Ranheim-Værnes og E6 Kvithammer- Åsen. Kvithammer-Åsen kan stå ferdig i 2027, kanskje 2026. På Innherred har Nye Veier i år fått ansvaret for E6 Åsen-Steinkjer(Mære) og E6 Selli-Asp. Strekningen fra Åsen til Steinkjer berører 4 kommuner. I Steinkjer og Inderøy er det godkjente kommunedelplaner som viser en korridor som vegen kan planlegges innenfor. I Levanger og Verdal er arbeidet med kommunedelplaner i gang. Men for hele strekningen foregår det nå prosjektutvikling for å komme fram til den beste trasè ut fra ulike kriterier. Her vil i tillegg til økonomi, arealbruk og miljø, kryssplassering, lokalvegsystem, vegstandard og mulig gjenbruk av vegkapital bli vurdert.

Strekningen Kvithammer-Åsen bygges ut som firefeltsveg etter standard H3 med fartsgrense 110 km/t og 23 m totalbredde. For strekningen Åsen-Mære kan smal firefeltsveg være aktuelt med fartsgrense 100-110 km/t og 19 m totalbredde. Standarden bestemmes ut fra forventet trafikkmengde 20 år etter at vegen tas i bruk. Det er signaler fra Samferdselsdepartementet som vil gi mer fleksibilitet i valg av standard og fartsgrense. Smal firefeltsveg vil være aktuell med en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på mellom ca. 12000 og 22000 kjøretøy. Flere delstrekninger mellom Åsen og Mære vil komme innenfor dette intervallet. Mathisen kunne ikke nå gi noen opplysninger om framdriftsplanen for Åsen-Mære.

Tekst: Asbjørn Moe, Foto: Kolbein Dahle 
Egge Rotary , Møte 08. februar 2024

16. februar 2024

Egge Rotary , Møte 08. februar 2024

Presidenten ønskte velkommen og spesielt Jon Arne Hollekim som skulle informere om Røra Industripark.

Egge Rotary , Møte 01. februar 2024

16. februar 2024

Egge Rotary , Møte 01. februar 2024

Presidenten ønskte velkommen og spesielt Trond Gjerdi som skulle informere om Kulturminner.

Egge Rotary , Møte 25. januar 2024

13. februar 2024

Egge Rotary , Møte 25. januar 2024

Presidenten ønsket velkommen og orienterte om følgende;
Vi hadde fått forespørsel om klubben kunne være fadder for en utvekslingsstudent fra Vadsø. Dette på grunn av at det ikke er noen Rotary klubb der oppe.

Egge Rotary , Møte 18. januar 2024

1. februar 2024

Egge Rotary , Møte 18. januar 2024

Presidenten ønsket velkommen og spesielt kveldens foredragsholder.
Formann i festkomiteen Ivar A. Hegstad orienterte om at årsfesten blir på Egge Museum torsdag 14. mars kl. 18.00

Egge Rotary , Møte 11. januar 2024

12. januar 2024

Egge Rotary , Møte 11. januar 2024

Presidenten ønsket velkommen og orienterte om følgende;
Ragnar Andresen har søkt om permisjon resten av dette Rotaryåret og er innvilget det.

Egge Rotary , Møte 04. januar 2024

9. januar 2024

Egge Rotary , Møte 04. januar 2024

Presidenten ønsket velkommen og Godt Nytt År.

Referat fra Julemøte 14.desember 2023

3. januar 2024

Referat fra Julemøte 14.desember 2023

Bordene var dekket med fine juletallerkner, og det ga er flott inntrykk av at nå er det snart Jul.

Besøk hos Steinkjer bokhandel 7. desember 2023

3. januar 2024

Besøk hos Steinkjer bokhandel 7. desember 2023

Rundt 30 rotaryanere med partnere var samlet i Steinkjer bokhandel hvor Gjertrud Holand orienterte om aktuelle bøker.

REFERAT FRA MØTE 30.11.23

3. januar 2024

REFERAT FRA MØTE 30.11.23

Torsdag 30.11.23 hadde klubben besøk av guvernør Sissel Slettum Bjerke.

EGGE ROTARY, REFERAT FRA MØTE 23.11.23

28. november 2023

EGGE ROTARY, REFERAT FRA MØTE 23.11.23

Presidenten ønskte velkommen til møte.
Presidenten informerte om neste torsdag kommer Guvernør Sissel Slettum Bjerke og nestkommanderende Trond Stenersen.


Møteinformasjon

Møtested: Egge museum
Adresse: Egge allé 70
Postnummer: 7725
Sted: Steinkjer
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022roterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...