NYHETER / NYHETSDETALJER

Strømkrisa

Konsernsjef i NTE, Christian Stav, gjestet Egge Rotary den 19. januar. Han delte historien til NTE inn i fire faser.Christian Stav

  • Etableringsfasen fra 1919-1940 som startet med Follafoss kraftverk. 
  • Oppkjøringsfasen fra 1938-1980, 
  • utbyggingsfasen fra 1940-1994 og 
  • utviklingsfasen fra 1992 hvor satsing på bredbånd ble viktig.

NTE har 5 forretningsområder. Energi, energitjenester, telekom, elektro og nett.

 I 2019 ble nettdivisjonen slått sammen med TrønderEnergi til Tensio hvor NTE og TrønderEnergi eier 40 % hver, mens KLP eier 20 %. Tensio er Norges mest effektive nettselskap ifølge Stav. Selv om det er ett nettselskap for Trøndelag, er nettleien ulik i nord og sør. Det skyldes at antall kunder å dele utbyggings- og driftskostnader er ulik. Nettleien bestemmes i realiteten av Norges vassdrag- og energidirektorat i form av et årlig brev med detaljerte prisfastsettelser.

 Det er stor etterspørsel etter fornybar energi og 3-4 år vil det være underskudd i Norge. Stav pekte på 3 store utfordringer: Klima – pris – grønn energi.

 Det er 5 prisområder for kraft i Norge. I Midt-Norge har vi NO3 og i Nord-Norge NO4. Prisforskjellen mellom nord og sør som vi har sett siste tiden skyldes at kraftproduksjon er størst i nord, men etterspørselen minst, og samtidig har overføringslinjene sørover for lav kapasitet. Stav var også inne på dette med prissmitte. Høye priser i Europa påvirker prisene i Norge. Verden og været påvirker prisene. Prisene på kull, olje og gass samt CO2, styrer prisene i det generelle kraftmarkedet. I det nordiske kraftmarkedet spiller mellomlandsforbindelser, været og grønne sertifikater inn.

 NTE har i perioden 2017-2021 investert mellom 600 og 700 millioner i året.

Etter at oppgraderingen av Nedre Fiskumfoss blir ferdig i år viste Stav til 3 planlagte utbyggingsprosjet i Nord-Trøndelag. Det første som er under planlegging/behandling er utvidelse av vindmølleparken på Ytre Vikna. Det kommer nye krav til vindkraftprosjekter og Ytre Vikna vil bli tilpasset disse.  Det snakkes om 2. generasjons vindparker. Utbygging kan komme i gang 2025.

 I Namsen må Aunfoss kraftverk fornyes. Men for at investeringen skal være lønnsom må en vente til dagens kraftverk er nedslitt. Her kan 2035 være et estimat.

I Trongfoss er det planer om et nytt kraftverk. Fremdriften her er mer uviss, noe som bl.a. skyldes avklaringer omkring namsblanken.

 NTE ser at havvind vil komme for fullt framover og er sammen med et tysk selskap sterkt inne i et havvindprosjekt på Utsira nord.

NTE slår sin virksomhet i Salten sammen med Salten kraftselskap og legger med det til rette for at SKS blir den ledende aktøren for grønn omstilling i området.

 Av nye utviklingsprosjekt nevnte Stav realisering av verdens første Powerhouse boligprosjekt sammen med Skanska hvor 200 boenheter vil produsere mer energi enn de forbruker. NTE er også inne i et energieffektiviseringsprosjekt hos Lerøy fisk.

Tekst og foto: Asbjørn Moe


 
Egge Rotary , Møte 08. februar 2024

16. februar 2024

Egge Rotary , Møte 08. februar 2024

Presidenten ønskte velkommen og spesielt Jon Arne Hollekim som skulle informere om Røra Industripark.

Egge Rotary , Møte 01. februar 2024

16. februar 2024

Egge Rotary , Møte 01. februar 2024

Presidenten ønskte velkommen og spesielt Trond Gjerdi som skulle informere om Kulturminner.

Egge Rotary , Møte 25. januar 2024

13. februar 2024

Egge Rotary , Møte 25. januar 2024

Presidenten ønsket velkommen og orienterte om følgende;
Vi hadde fått forespørsel om klubben kunne være fadder for en utvekslingsstudent fra Vadsø. Dette på grunn av at det ikke er noen Rotary klubb der oppe.

Egge Rotary , Møte 18. januar 2024

1. februar 2024

Egge Rotary , Møte 18. januar 2024

Presidenten ønsket velkommen og spesielt kveldens foredragsholder.
Formann i festkomiteen Ivar A. Hegstad orienterte om at årsfesten blir på Egge Museum torsdag 14. mars kl. 18.00

Egge Rotary , Møte 11. januar 2024

12. januar 2024

Egge Rotary , Møte 11. januar 2024

Presidenten ønsket velkommen og orienterte om følgende;
Ragnar Andresen har søkt om permisjon resten av dette Rotaryåret og er innvilget det.

Egge Rotary , Møte 04. januar 2024

9. januar 2024

Egge Rotary , Møte 04. januar 2024

Presidenten ønsket velkommen og Godt Nytt År.

Referat fra Julemøte 14.desember 2023

3. januar 2024

Referat fra Julemøte 14.desember 2023

Bordene var dekket med fine juletallerkner, og det ga er flott inntrykk av at nå er det snart Jul.

Besøk hos Steinkjer bokhandel 7. desember 2023

3. januar 2024

Besøk hos Steinkjer bokhandel 7. desember 2023

Rundt 30 rotaryanere med partnere var samlet i Steinkjer bokhandel hvor Gjertrud Holand orienterte om aktuelle bøker.

REFERAT FRA MØTE 30.11.23

3. januar 2024

REFERAT FRA MØTE 30.11.23

Torsdag 30.11.23 hadde klubben besøk av guvernør Sissel Slettum Bjerke.

EGGE ROTARY, REFERAT FRA MØTE 23.11.23

28. november 2023

EGGE ROTARY, REFERAT FRA MØTE 23.11.23

Presidenten ønskte velkommen til møte.
Presidenten informerte om neste torsdag kommer Guvernør Sissel Slettum Bjerke og nestkommanderende Trond Stenersen.


Møteinformasjon

Møtested: Egge museum
Adresse: Egge allé 70
Postnummer: 7725
Sted: Steinkjer
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022roterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...