NYHETER / NYHETSDETALJER

Norge i krig

«Ønsker du fred, må du bu deg på krig – holde deg med et nasjonalt forsvar!»

v/ tidl. Oberst Magne Steiner Malmo


Det går en linje tilbake til vikingetiden.

Leidangen – frie bønder skulle iflg. Lov utruste og bemanne skip for ekspedisjoner og krig.

Særnordisk ordning iverksatt av kong Håkon den gode på 900-tallet.

Nedtegninger viser at Trøndelag fylke hadde største antall skipstreier.

Frostatingsloven ble i likhet med de andre landskapslovene erstattet av Magnus Lagabøtes landslov da denne kom i 1274.Krig er en organisert bruk av våpenmakt mellom grupper av mennesker i den hensikt å tilintetgjøre motparten eller påtvinge ham den annen parts vilje.

Er det mer enn 1000 drepte i løpet av et år defineres konflikten som en krig.

Hvilke kriterier som må være til stede før det å gå til krig er moralsk og/eller folkerettslig legitimt. Et eksempel er at hvis en stat blir angrepet militært, er det i utgangspunktet legitimt å gå til motangrep.

 

Grunnregler krig:

      Sivile personer og objekter skal ikke angripes

      Alle har rett til medisinsk hjelp og behandling

      Alle skal behandles humant

Krigens folkerett  - Genevekonvensjonen

 

Hybridkrig

      er et begrep som beskriver tilfeller der både konvensjonelle og ukonvensjonelle metoder for krigføring benyttes. Kapasiteter slik som anonymiserte styrker, spesialstyrker, propaganda, aktivt diplomati, desinformasjon, elektronisk krigføring, nettmanipulering, undergraving og sabotasje står sentralt.

      Etter folkeretten kan man sende våpen og drive opplæring så dette ikke foregår operasjonsområdet. Likevel er det handlingene og aktørene som dikterer krigens vei

      Hybride trusler kan defineres som synkroniserte, skjulte angrep på virksomheter og samfunn med et bredt sett av ødeleggende virkemidler. Det kan dreie seg om kombinasjoner av falske nyheter, politisk og økonomisk press, påvirknings- og skremselsmetoder, cyberangrep og skarpe våpen.

      Cyberkrigføring er bruken av cyberspace for å ramme en motstander. Selv om angrepsvåpenet er digitalt, kan konsekvensen av angrepet, som et avsporet tog eller sammenbrudd i elektrisitetsforsyningen, få store fysiske og samfunnsmessige konsekvenser.

      Etter folkeretten kan man sende våpen og drive opplæring så dette ikke foregår i teateret/operasjonsområdet. Likevel er det handlingene og aktørene som dikterer krigens vei

      Hybride trusler kan defineres som synkroniserte, skjulte angrep på virksomheter og samfunn med et bredt sett av ødeleggende virkemidler. Det kan dreie seg om kombinasjoner av falske nyheter, politisk og økonomisk press, påvirknings- og skremselsmetoder, cyberangrep og skarpe våpen.

      Cyberkrigføring er bruken av cyberspace for å ramme en motstander. Selv om angrepsvåpenet er digitalt, kan konsekvensen av angrepet, som et avsporet tog eller sammenbrudd i elektrisitetsforsyningen, få store fysiske og samfunnsmessige konsekvenser.      Far skadd etter 2VK

      Mor i ferd med å sulte av beleiringen av   Stalingrad

      2 søsken som døde tidlig

      Adoptert bort?

      Bestefar var kokk på Lenins datsja,

      Småkriminell ungdomsår

      Besatt av USSRs storhet, og tapet av hegemoni i kjølvannet Glasnost og Perestroika

      Gorbatsjov omtalte Russland som en rørverstat

      Utviklet seg til en mafiastat under hans styre fra 1999

      Lovende KGB agent  kontraspinasjeog ble overført til Dresden

      Løgn og manipulasjon er hans kjernekompetanse i tillegg til fatalisme

      Trolig svakt utviklede sjelsevner og blottet for empati for mennesker i god tradisjon

 

Norge i internasjonale operasjoner

      Operation Inherent Resolve (CJTF OIR), Irak

      UNMISS, Sør-Sudan

      UNTSO, Libanon, Syria, Israel, Egypt

      Norbatt/UNIFIL (Sør-Libanon)

      NTM-I, Irak

      NRF/EFP Litauen

      Operation Interflex

      #Island AirPolicing, Stående marinestyrke SNMG1, Kypros, Egypt, Abu Dhabi, Bahrain, Sudan

Norske styrker er svært aktive i internasjonale operasjoner (INTOPS). Norge har deltatt i hver eneste operasjon i NATO-regi, samt i 41 av FNs 71 fredsbevarende operasjoner. I tillegg er Norge det ikke-medlemmet som deltar i flest EU-ledede sivile- og militære operasjoner.

 

Krig nå – hva så..

      Gjenoppbygging av forsvar og beredskap?

      Plakaten på veggen er glemt av politikerne?

      Teoretisk, byråkratisk og urealistisk tilnærming..

      Død, lemlestelse og ufrihet rammer ikke oss?

      Enorme tap og kostnader – men alternativkosten er mye høyere (verdensfreden er rammet)

      Putin vil påtvinge en ny verdensorden

      Alle virkemidler brukes om de tjener målet

      En krig setter Norge på den ultimate prøven?

      Har ikke frihet og demokrati noen verdi for Norges befolkning eller norske politikere?

 

På tide å våkne!

Finland har forsvar og beredskap i orden – folket er klar. Er Norge det?

Norge har 10000 landstyrker + HV – det er alt…

Troverdig forsvar fordrer tilstedeværelse og kampkraft

Evne og vilje til å påføre fienden så store tap at han ikke vil ha vilje til kamp.

Norge mangler volum, ammunisjon, logistikk, kampsystemer, utholdenhet

Hvordan er det forsvarsviljen i landet. Er du villig å dø for landet som forfedrene har bygget opp?

Mangler militærtjeneste, folkeforståelse av hva som kreves

Er offerviljen der?

Norge har tidligere lent seg på nøytalitet eller allianser/avtaler. Disse virker kun i fred og inntil de ikke eksisterer lengre.

 

(Sverige var oppmarsjområde for tyske styrker og logisitikk 2vk.

Sverige sendte etterretning og fartøyer/patruljer som vurderte om de skulle gå til krig i 1905

 

Magne Steiner ga en interessant og dagsaktuell presentasjon og som nok gior oss grunn til ettertanke.

 

Takk til Magne Steiner


Tekst: Arild Hamrum-Norheim


 
Egge Rotary , Møte 08. februar 2024

16. februar 2024

Egge Rotary , Møte 08. februar 2024

Presidenten ønskte velkommen og spesielt Jon Arne Hollekim som skulle informere om Røra Industripark.

Egge Rotary , Møte 01. februar 2024

16. februar 2024

Egge Rotary , Møte 01. februar 2024

Presidenten ønskte velkommen og spesielt Trond Gjerdi som skulle informere om Kulturminner.

Egge Rotary , Møte 25. januar 2024

13. februar 2024

Egge Rotary , Møte 25. januar 2024

Presidenten ønsket velkommen og orienterte om følgende;
Vi hadde fått forespørsel om klubben kunne være fadder for en utvekslingsstudent fra Vadsø. Dette på grunn av at det ikke er noen Rotary klubb der oppe.

Egge Rotary , Møte 18. januar 2024

1. februar 2024

Egge Rotary , Møte 18. januar 2024

Presidenten ønsket velkommen og spesielt kveldens foredragsholder.
Formann i festkomiteen Ivar A. Hegstad orienterte om at årsfesten blir på Egge Museum torsdag 14. mars kl. 18.00

Egge Rotary , Møte 11. januar 2024

12. januar 2024

Egge Rotary , Møte 11. januar 2024

Presidenten ønsket velkommen og orienterte om følgende;
Ragnar Andresen har søkt om permisjon resten av dette Rotaryåret og er innvilget det.

Egge Rotary , Møte 04. januar 2024

9. januar 2024

Egge Rotary , Møte 04. januar 2024

Presidenten ønsket velkommen og Godt Nytt År.

Referat fra Julemøte 14.desember 2023

3. januar 2024

Referat fra Julemøte 14.desember 2023

Bordene var dekket med fine juletallerkner, og det ga er flott inntrykk av at nå er det snart Jul.

Besøk hos Steinkjer bokhandel 7. desember 2023

3. januar 2024

Besøk hos Steinkjer bokhandel 7. desember 2023

Rundt 30 rotaryanere med partnere var samlet i Steinkjer bokhandel hvor Gjertrud Holand orienterte om aktuelle bøker.

REFERAT FRA MØTE 30.11.23

3. januar 2024

REFERAT FRA MØTE 30.11.23

Torsdag 30.11.23 hadde klubben besøk av guvernør Sissel Slettum Bjerke.

EGGE ROTARY, REFERAT FRA MØTE 23.11.23

28. november 2023

EGGE ROTARY, REFERAT FRA MØTE 23.11.23

Presidenten ønskte velkommen til møte.
Presidenten informerte om neste torsdag kommer Guvernør Sissel Slettum Bjerke og nestkommanderende Trond Stenersen.


Møteinformasjon

Møtested: Egge museum
Adresse: Egge allé 70
Postnummer: 7725
Sted: Steinkjer
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022roterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...