NYHETER / NYHETSDETALJER

Eldre, teknologi og helse

Den 13. april gjestet prosjektleder for velferdsteknologi i Pensjonistforbundet, Anne-Kari Minsaas, Egge Rotary.


Vi må i større grad ta ansvar for egen alderdom i fremtiden. Bærekraft i fremtidens helsetjenester er avhengig av:

-          Styrke evnen for den enkelte bruker og pasient til å håndtere egen helse og omsorgsbehov

-          Innsats fra frivillige som ikke er en del av helse- og omsorgstjenesten

-          Velferdsteknologiske hjelpemidler og digitale verktøy

-          Effektiv organisering og riktig oppgavedeling

-          Bedre journalløsninger

-          Forskning for å utvikle ny teknologi og arbeidsprosesser

Dette kan frigjøre 40.000 stillinger i helsevesenet.

Det finnes i dag mange teknologiske hjelpemidler som gjør det mulig å bo hjemme lenger. Anne-Kari nevnte pilledispenser som er veldig bra under forutsetning av riktig oppfølging. Trygghetsalarmer med GPS er et godt hjelpemiddel så lenge en har et system som sørger for at brukeren alltid har på seg/med seg alarmen.

KOMP er en enkel skjerm med en av- og påknapp. Den har en inngående linje som familiemedlemmer kan ringe og det kan legges inn bilder. For kronisk sykdommer som diabetes, kols, hjerte-karsykdommer, kreft og psykiske lidelser kan en ved hjelp av et nettbrett få digital hjemmeoppfølging. F. eks. kan en følge opp egen helse ved hjelp av sensorer for måling av blodtrykk, puls, oksygenopptak m.m. Forutsetter at helsetjenesten ved en vaktsentral tar imot og følger opp data.

Digitalt tilsyn er teknologi som ved hjelp av sensorer registrerer f.eks. fravær fra seng, bevegelse i rom, fall, kjøleskap som ikke blir åpnet, noen som går gjennom en dør.

I Steinkjer skjer det gjennomsnittlig 62 hoftebrudd pr. år. Dette koster samfunnet ca. 34 mill. kr. årlig. Kommunen må dekke halvparten.

Kunstig intelligens brukes i dag til beslutningsstøtte ved pasientbehandling, men i fremtiden vil nok mange helsetjenester utføres av robot direkte mot bruker.

Målet for nasjonal e-helse strategi for helse- og omsorgstjenesten er aktiv medvirkning fra bruker og pårørende, og enklere hverdag for helsepersonell. Forutsetter:

-          Tilgang til brukervennlige digitale verktøy og selvbetjeningsløsninger

-          Tilgang til helseinformasjon som er enkel å forstå

-          Flere bor hjemme lenger ved hjelp av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

-          Redusere digitalt utenforskap, ved å tilpasse tjenestene til brukeren

-          Gode verktøy og opplæring for helsepersonell

-          Enklere journalløsninger og systemer som snakker sammen.

Men velferdsteknologien kan ikke avhjelpe behovet for sosiale kontakt.


Tekst og foto: Asbjørn Moe


 
Egge Rotary , Møte 08. februar 2024

16. februar 2024

Egge Rotary , Møte 08. februar 2024

Presidenten ønskte velkommen og spesielt Jon Arne Hollekim som skulle informere om Røra Industripark.

Egge Rotary , Møte 01. februar 2024

16. februar 2024

Egge Rotary , Møte 01. februar 2024

Presidenten ønskte velkommen og spesielt Trond Gjerdi som skulle informere om Kulturminner.

Egge Rotary , Møte 25. januar 2024

13. februar 2024

Egge Rotary , Møte 25. januar 2024

Presidenten ønsket velkommen og orienterte om følgende;
Vi hadde fått forespørsel om klubben kunne være fadder for en utvekslingsstudent fra Vadsø. Dette på grunn av at det ikke er noen Rotary klubb der oppe.

Egge Rotary , Møte 18. januar 2024

1. februar 2024

Egge Rotary , Møte 18. januar 2024

Presidenten ønsket velkommen og spesielt kveldens foredragsholder.
Formann i festkomiteen Ivar A. Hegstad orienterte om at årsfesten blir på Egge Museum torsdag 14. mars kl. 18.00

Egge Rotary , Møte 11. januar 2024

12. januar 2024

Egge Rotary , Møte 11. januar 2024

Presidenten ønsket velkommen og orienterte om følgende;
Ragnar Andresen har søkt om permisjon resten av dette Rotaryåret og er innvilget det.

Egge Rotary , Møte 04. januar 2024

9. januar 2024

Egge Rotary , Møte 04. januar 2024

Presidenten ønsket velkommen og Godt Nytt År.

Referat fra Julemøte 14.desember 2023

3. januar 2024

Referat fra Julemøte 14.desember 2023

Bordene var dekket med fine juletallerkner, og det ga er flott inntrykk av at nå er det snart Jul.

Besøk hos Steinkjer bokhandel 7. desember 2023

3. januar 2024

Besøk hos Steinkjer bokhandel 7. desember 2023

Rundt 30 rotaryanere med partnere var samlet i Steinkjer bokhandel hvor Gjertrud Holand orienterte om aktuelle bøker.

REFERAT FRA MØTE 30.11.23

3. januar 2024

REFERAT FRA MØTE 30.11.23

Torsdag 30.11.23 hadde klubben besøk av guvernør Sissel Slettum Bjerke.

EGGE ROTARY, REFERAT FRA MØTE 23.11.23

28. november 2023

EGGE ROTARY, REFERAT FRA MØTE 23.11.23

Presidenten ønskte velkommen til møte.
Presidenten informerte om neste torsdag kommer Guvernør Sissel Slettum Bjerke og nestkommanderende Trond Stenersen.


Møteinformasjon

Møtested: Egge museum
Adresse: Egge allé 70
Postnummer: 7725
Sted: Steinkjer
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022roterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...