NYHETER / NYHETSDETALJER

Besøk hos Norconsult

19. oktober var Egge Rotary på bedriftsbesøk hos Norconsult i Steinkjer. Om lag 25-30 av lagets medlemmer var til stede. Norconsult var representer ved daglig leder Rune Gjermo og Atle Romstad.

Besøket startet med en omvisning i de flotte kontorlokalene.

Om Norconsult: (Rune Gjermo)
Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger.
Fakta:
6 000 Medarbeidere 
133 Kontorer 
9 Markedsområder 
30 000 Oppdrag 
8 444 Omsetning MNOK* 
513 Driftsresultat MNOK*
Pr 31.12.2022

Vi løser våre oppdrag gjennom følgende markedsområder: Samferdsel, Bygg og eiendom, Fornybar energi, Industri, Vann, Geo og miljø, Arkitektur, Samfunn og byutvikling, Digitalisering

Sosialt ansvar:
Norconsult har et stort engasjement utover våre rådgivningstjenester, og viser samfunnsansvar blant annet gjennom samarbeidsavtaler, innsamlingsaksjoner og bærekraftige initiativer. 
Kompetanse: Norconsult fremmer kompetanse gjennom egne medarbeidere og støtte til utdanningsmiljøer 
Barn og ungdom: Norconsult fremmer gode vilkår for læring og mestring blant barn og ungdom 
Likestilling og mangfold: Norconsult er en pådriver for likestilling og mangfold 
Lokal støttespiller: Norconsult er en engasjert støttespiller i lokalsamfunnet der vi er lokalisert 

 

Prosjekter i Steinkjerområdet de seneste åra:  (Atle Romstad)
Steinkjer kulturhus
Periode 2012-2023
Prosjektkostnad ca. 400 millioner eks. mva 
Nybygg ca. 8 000 m2
Ombygging ca 900 m2 
Norconsult har i utført følgende arbeider:
 Prosjekteringsledelse for mulighetsstudie og forprosjekt  mulighetstudie i samarbeid med Praksis Arkitekter, forprosjektet i samarbeid med Praksis Arkitekter, konkurransegrunnlag for totalentreprise, detaljprosjektering av alle tekniske fagområder og landskapsarkitektur, byggherreombud i byggefasen

Steinkjer samfunnshus
Periode 2018 -2021
Prosjektkostnad ca.100 mill
Ombygging ca 4 500 m2 
Norconsult har i utført følgende arbeider: 
Prosjekteringsledelse, forprosjektet i samarbeid med Praksis Arkitekter, detaljprosjektering av bygningsmessige - og alle tekniske fagområder og landskapsarkitektur, konkurransegrunnlag for byggherrestyrte delentrepriser

Rismelen 
Periode 2017 -2021
Norconsult har i utført følgende arbeider:
Ideutvikling, forprosjekt, detaljprosjektering av alle fagområder, prosjekteringsledelse, konkurransegrunnlag for byggherrestyrte delentrepriser

Innocamp 
Periode 2017 -2021
Prosjektkostnad ca. 400 millioner
Nybygg ca. 8 000 m2
Ombygging ca. 6 000 m2
Norconsult har i utført følgende arbeider: 
Prosjekteringsledelse, mulighetstudie i samarbeid med Praksis Arkitekter,forprosjektet i samarbeid med Praksis Arkitekter, detaljprosjektering av alle ingeniørfagene og landskapsarkitektur, konkurransegrunnlag for byggherestyrte delentrepriser , byggledelse i byggefasen

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus 
Periode 2015-2017
Prosjektkostnad ca. 350 millioner
Nybygg ca. 14 000 m2 
Norconsult har i utført følgende arbeider: 
Prosjekteringsledelse, mulighetstudien i samarbeid med Praksis Arkitekter, forprosjektet i samarbeid med Praksis Arkitekter, detaljprosjektering av alle tekniske fagområder og landskapsarkitektur

Ogndalsvegen 2 
Periode 2019 -2021
Prosjektkostnad ca.350 millioner
Nybygg ca. 10 000 m2
Norconsult har i utført følgende arbeider: 
Prosjekteringsledelse, detaljprosjektering av alle arkitekt og ingeniørfag

Verdal production line («World production line») 
Periode 2022-2024
Nybygg ca. 9 000 m2 
Norconsult har i utført følgende arbeider:
Detaljprosjektering av alle arkitekt- og ingeniørfag, konkurransegrunnlag for byggherrestyrte delentrepriser,  byggeledelse

Tekst og foto: Jan I. Kjøren


 
Tur til Rostad gård 14. september 2023

19. september 2023

Tur til Rostad gård 14. september 2023

15 medlemmer møtte opp til omvisning og orientering på Rostad gård i Inderøy kommune. Trix Scherjon fra Rostads venner viste oss rundt og fortalte om gården og historien rundt Ole Richter på en fremragende måte.

Taiwan er en del av Kina

15. september 2023

Taiwan er en del av Kina

Trønderavisa hadde en leder om forholdet Kina /Taiwan den 11.08. 2022.
Nå er temaet enda mer aktuelt, truslene går i alle retninger og Kina lover å forsvare egen suverenitet.

Innretning av framtidens helse- og omsorgstjenester i Steinkjer

15. september 2023

Innretning av framtidens helse- og omsorgstjenester i Steinkjer

Anita Ulstad, kommunal sjef for Helse og velferd i Steinkjer kommune holdt et interessant foredrag om «innretning av framtidens helse- og omsorgstjenester i Steinkjer.

Første møte i Egge Rotary for Rotary-året 2023/2024

29. august 2023

Første møte i Egge Rotary for Rotary-året 2023/2024

Torsdag 24.08 startet Egge Rotary opp sin aktivitet igjen etter en pause i sommerukene.

Presidentskifte

3. juli 2023

Presidentskifte

Rotaryåret begynner 1. juli. Nær opp til denne datoen skjer det formelle prsidentskiftet. Klubben markerer dette med ei feststund, ledet av festkomiteen. Komiteen har kontroll med servering og underholdning, og som regel ordner det seg også med godt vær.

Hilmarfestivalen

14. juni 2023

Hilmarfestivalen

Johan Einar Bjerkem, Hilmarfestival-«generalen», ga oss et innblikk i mangfoldet som stiftelsen Hilmar Alexandersen jobber med da han besøkte Egge Rotary den 8. juni.

Digitalisering som drivkraft

14. juni 2023

Digitalisering som drivkraft

Lars Hovdan Molden fra Nord Universitet var gjest i Egge Rotary den 25.5.23. Presentasjonen hans handlet om digitalisering som drivkraft.

Brannbiler til Ukraina

23. mai 2023

Brannbiler til Ukraina

9. februar i år fikk vi denne orienteringa om prosjektet «Brannbiler til Ukraina». Odd Steinar Rønne og Joakim Sandodden skulle starte på tur til Ukraina neste dag.

Egoforedrag Øyvin Bogfjellmo

5. mai 2023

Egoforedrag Øyvin Bogfjellmo

Den 20. april ble vi litt bedre kjent med vårt nyeste medlem da Øyvin Bogfjellmo holdt egoforedrag. Han er født i Mosjøen i 1949 som eldst av 5 søsken og vokste opp på Trofors.

Eldre, teknologi og helse

19. april 2023

Eldre, teknologi og helse

Den 13. april gjestet prosjektleder for velferdsteknologi i Pensjonistforbundet, Anne-Kari Minsaas, Egge Rotary.


Møteinformasjon

Møtested: Egge museum
Adresse: Egge allé 70
Postnummer: 7725
Sted: Steinkjer
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Klubbens møter:

Juleavslutning

2023-12-14 19:00 - 20:00

Møtearkivroterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...