NYHETER / NYHETSDETALJER

Egge Rotary , Møte 01. februar 2024

Presidenten ønskte velkommen og spesielt Trond Gjerdi som skulle informere om Kulturminner.

Innledning om seg selv. Har bodd i Steinkjer i 5 år, gift med Anne Mette Hegdal og bor i Hegdalsgården med kafé i 1 etg. Gården ble bygget i 1943 og der var Hegdals brødbakeri etablert lenge.

Tond Gjerdi etnolog, historiker og har jobbet ved Oslo Folkemuseum.

Han har også studert religionshistorie og kunsthistorie og etnologi. Gjerdi var først i Norge med å registrere nedlagte museer i Norge. Det finnes mange av dem og det finnes like mange små og nesten glemte samlinger av bevaringsverdige gjenstander.  På disse små museene er kulturminner på avveier fordi samlingene ikke er skikkelig oppbevart, tidens tann tærer tingene. 

Viktige» detaljer i vår historie som også må tas vare på er Nasjonalromantikk fra 1800 tallet, slik som malerier, eventyrsamlinger, malerkunst, klesdrakter, folkemusikk for å nevne noe. Våre mange små museer har mest konsentrert seg om å ta vare på gamle tradisjoner og gjenstander fra nasjonalromantikken.  Vi, dvs Norge samler på ting. Derfor har vi kjøpt og samlet gamle ting fra bygdene og laget små bygdemuseer av det.

Jfr. Inge Krokan : «Hamskifte» 

Det er mye som ikke er bevart for ettertiden, som f.eks. en mengde industrivarer, maskiner og smarte ting. Det er mer enn bindersen og ostehøvelen som er norsk.

Mye av vår felles nordiske arv finnes i en stor museumssamling på Skansen i Stockholm.

En oppkjøper Torres Leivson kjøpte sammen med en kollega, opp gjenstander billig i Norge, spesielt fra Hallingdal, Setesdal, Telemark og Gudbrandsdal. De var også interesserte i trønderske våpen, kjøretøyer, keramikk og tekstiler. Det ble laget utstillinger av det flotteste, og resten ble lagret i magasiner. Magasinene var ikke alltid velegnete til lang tids oppbevaring, gjenstander av tre og tekstiler med farge ble sakte ødelagt og er vanskelig å restaurere. 

Det ble sett på som en viktig oppgave å få tilbakeført gjenstander til Norge på 1970 tallet og utover. Det var hele store samlinger på Nordiska Museet og mindre Svenske museer leiet disse saken til lokale utstillinger.

Alle bruksgjenstander skulle i Norge deponeres på Norsk Folkemuseum, mens lokale museer kunne involveres hvis det var hensiktsmessig. Men lokale museer hadde ofte dårlige lagerlokaler, bl.a på grunn av dårlig økonomi.

Trond har også besøkt en rekke museer i Sverige og funnet at mange magasiner/lager er for dårlige til å oppbevare gjenstander av tre.  Mange norske gjenstander som finnes i Sverige var og er ønsket tilbakeført til Norge, men flyttingen medfører også transportproblemer og ukjente andre påkjenninger.  Det ble krav om at etablerte norske Folkemuseer skulle oppbevare disse sakene som hadde vært lagret i Sverige. Dessuten har det også vært juridisk uenighet mellom Norge og Sverige og hvem som har eierretten til gjenstander fra Norge som finnes i Sverige. 

I Sverige var det bygget nye og store museumsmagasiner utenfor Stockholm, men det har sine problemer. Det ble brukt store som på hele 1000m2 og da er det vanskelig å holde et jevnt og gunstig klima. Dette ble i noen grad motvirket av tykke grunnmurer som reduserte temperatursvingninger.

Saken med mange små museer og trange ugunstige lager for gjenstandene, har nå begynt å bli glemt og får derved ikke den prioritet som behøves.

Kvelden ble avsluttet med trekning og den heldige vinner var foredragsholder

Asbjørn Kjellsen. (Referent)


 
Egge Rotary , Møte 06. juni 2024

20. juni 2024

Egge Rotary , Møte 06. juni 2024

Presidenten ønskte velkommen og kveldens program var 3 treminuttere.

Egge Rotary , Referat fra besøk hos MM FollaCell AS 30. mai 2024

20. juni 2024

Egge Rotary , Referat fra besøk hos MM FollaCell AS 30. mai 2024

20 Egge Rotary medlemmer ble ønsket velkommen til MM FollaCell ved managing Director Odd Morten Ålberg.

Egge Rotary , Dugnad Svartjønna 23. mai

20. juni 2024

Egge Rotary , Dugnad Svartjønna 23. mai

10 medlemmer møtte med arbeidslyst og godt humør på en uvanlig varm og fin mandag.

Egge Rotary , Møte 16. mai 2024

20. juni 2024

Egge Rotary , Møte 16. mai 2024

Presidenten ønsket velkommen til møte som hadde samlet bare 12 medlemmer.

Egge Rotary , Møte 02. mai 2024

20. juni 2024

Egge Rotary , Møte 02. mai 2024

Det møtte 18 medlemmer.

Presidenten ønske velkommen til møtet og kveldens program var 3 stk. som hadde treminuttere.

Egge Rotary , Møte 25. april 2024

2. mai 2024

Egge Rotary , Møte 25. april 2024

Det møtte 21 medlemmer.
Kveldens program var foredrag om TINE av styreleder Marit Haugen.

Egge Rotary , Møte 18.april 2024

25. april 2024

Egge Rotary , Møte 18.april 2024

Presidenten ønskte velkommen og spesielt Morten Stene som hadde kveldens foredrag.

Egge Rotary , Møte 11.april 2024

25. april 2024

Egge Rotary , Møte 11.april 2024

Presidenten ønskte velkommen og spesielt en gjest som hadde hatt et godt samarbeid med John Tuset .

Egge Rotary , Møte 4.april 2024

25. april 2024

Egge Rotary , Møte 4.april 2024

Presidenten ønskte velkommen og ga en kort orientering fra felles møte for presidentene i lagene i region.

Egge Rotary , Møte 21. mars 2024

3. april 2024

Egge Rotary , Møte 21. mars 2024

Ved presidentens fravær var det påtroppende, Torodd Østerås som ønskte velkommen og spesielt Gjermund Bahr og Steffen Adler fra NIBIO.


Møteinformasjon

Møtested: Egge museum
Adresse: Egge allé 70
Postnummer: 7725
Sted: Steinkjer
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022roterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...