NYHETER / NYHETSDETALJER

Egge Rotary , Møte 22. februar 2024

Presidenten ønsket velkommen og spesielt Ole Tronstad som skulle fortelle oss om status Trøndelag fylkeskommune.

Kort om Ole T.:

Sivilagronom

Drev egen gård fram til for ca 10 år siden

Jobbet i Tine fram til 1995

Ordfører i Inderøy 1995-2003

Nord-Trøndelag fylkeskommune 2003-2021

Ordfører i Inderøy 2007-2011

Historisk inndeling av Nord-Trøndelag:

Søndre og Nordre Trondhjems amt ble navnene, da danskekongen delte Trøndelag i to for 213 år siden. I 1919 fikk amtene navn som Nord- og Sør-Trøndelag fylke, som igjen ble til fylkeskommune på 1960-tallet.

I starten hadde fylkesmannen kontor på Verdal og i Inderøy, men da O.A. Qvam ble fylkesmann flyttet embetet til Steinkjer (først på Gjevran gård).

14/1 1837 ble formannskapslovene vedtatt og fylkeskommunene etablert. Denne loven gjaldt til 1/7 1922. Det ble etablert amtsting med ordførerne i kommunene som medlemmer.

I 1964 kom ny kommunelov. Alle byene skulle bli med i fylkeskommunene. Alle kommuner skulle ha minst en representant i Fylkestinget. Fylkestinget i Nord-Trøndelag besto da av 34 medlemmer.

Fra 1976 ble det innført direktevalg til fylkestinget og vi fikk et skille mellom fylkesmannsembetet og fylkeskommunen.

2002 Sykehusene overført fra fylkeskommunen til egne statlige helseforetak.

2003 Nord-Trøndelag fylkeskommune innfører parlamentarisme.

2013 Fylkestinget i NT vedtar at det skal igangsettes en utredning om sammenslåing med ST.

2014 Fylkestingene vedtar at det skal gjennomføres en felles utredning med tanke på mulig sammenslåing.

2015 5/11 er utredningen ferdig og det utarbeides en intensjonsavtale.

2016 I april fattes det sammenslåingsvedtak. Det skal ikke holdes folkeavstemming.

2018 1. januar er Trøndelag fylkeskommune en realitet.

2020 Vegadministrasjonen som har vært en del av Statens vegvesen overføres til fylkeskommunen 1. januar.

Hvordan har sammenslåingen gått?

·         Balansert utvikling

Her er svaret usikkert. Trondheim og områdene rundt har hatt stor vekst, en del områder langs Trondheimsfjorden har opplevd stagnasjon og store områder har opplevd nedgang.

·         NTE overført til kommunene i Nord-Trøndelag. Fylkeskommunen tok før sammenslåingen ut utbytte fra NTE, på slutten ca 170 mill. kr. i året.

Steinkjer har største eierandel med ca 15 %

Dette grepet er gunstig for kommunene i gamle NT.

·         Videreutvikling av kvalitet på tjenester., På dette området har sammenslåingen hatt en positiv effekt.

·         To administrasjonsbyer (Trondheim og Steinkjer) har vært positiv for utviklingen i Steinkjerregionen.

·         Etter endringene som ble gjort ved inngangen til 2024 er det grunn til å anta at dagens regioninndeling vil stå seg i 10-20 år framover.


Møtet ble avsluttet med kveldens trekning, og det var Jens Børøsund som var den heldige vinner.

Tekst og foto: Arild Hamrum-Norheim


 
Egge Rotary , Møte 06. juni 2024

20. juni 2024

Egge Rotary , Møte 06. juni 2024

Presidenten ønskte velkommen og kveldens program var 3 treminuttere.

Egge Rotary , Referat fra besøk hos MM FollaCell AS 30. mai 2024

20. juni 2024

Egge Rotary , Referat fra besøk hos MM FollaCell AS 30. mai 2024

20 Egge Rotary medlemmer ble ønsket velkommen til MM FollaCell ved managing Director Odd Morten Ålberg.

Egge Rotary , Dugnad Svartjønna 23. mai

20. juni 2024

Egge Rotary , Dugnad Svartjønna 23. mai

10 medlemmer møtte med arbeidslyst og godt humør på en uvanlig varm og fin mandag.

Egge Rotary , Møte 16. mai 2024

20. juni 2024

Egge Rotary , Møte 16. mai 2024

Presidenten ønsket velkommen til møte som hadde samlet bare 12 medlemmer.

Egge Rotary , Møte 02. mai 2024

20. juni 2024

Egge Rotary , Møte 02. mai 2024

Det møtte 18 medlemmer.

Presidenten ønske velkommen til møtet og kveldens program var 3 stk. som hadde treminuttere.

Egge Rotary , Møte 25. april 2024

2. mai 2024

Egge Rotary , Møte 25. april 2024

Det møtte 21 medlemmer.
Kveldens program var foredrag om TINE av styreleder Marit Haugen.

Egge Rotary , Møte 18.april 2024

25. april 2024

Egge Rotary , Møte 18.april 2024

Presidenten ønskte velkommen og spesielt Morten Stene som hadde kveldens foredrag.

Egge Rotary , Møte 11.april 2024

25. april 2024

Egge Rotary , Møte 11.april 2024

Presidenten ønskte velkommen og spesielt en gjest som hadde hatt et godt samarbeid med John Tuset .

Egge Rotary , Møte 4.april 2024

25. april 2024

Egge Rotary , Møte 4.april 2024

Presidenten ønskte velkommen og ga en kort orientering fra felles møte for presidentene i lagene i region.

Egge Rotary , Møte 21. mars 2024

3. april 2024

Egge Rotary , Møte 21. mars 2024

Ved presidentens fravær var det påtroppende, Torodd Østerås som ønskte velkommen og spesielt Gjermund Bahr og Steffen Adler fra NIBIO.


Møteinformasjon

Møtested: Egge museum
Adresse: Egge allé 70
Postnummer: 7725
Sted: Steinkjer
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022roterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...