NYHETER / NYHETSDETALJER

Egge Rotary, 07.mars 2024

Besøk på Tinghuset Steinkjer. Informasjon og omvisning ved tingrettsdommer Nina Bratberg.

Nina hadde vært Tingrettsdommer siden 2010 og før det var hun politiadvokat.

Inderøy Sorenskriverembete ble dannet i 1635. Det ble Inderøy for at første sorenskriver budde der.

Historikken videre for lokasjoner er; Steinkjer fra omkring 1850, Grand fra 1949, Fylkets hus (O2-huset) fra 1962, NTE fra 1978, Statens Hus fra 1988,

Tinghuset fra 1997.

Sorenskrivere;

Første, Eske Madsen

…..

Bård Olav Røsæg                           1977 – 2001

Rolf Karset                                       2001 – 2011

Odd Arve Bartnes                          2011 – 2015

Ivar Kåre Iversen                            2015 – 2021

Leif Otto Østerbø                          2021 – dd

Sammenslåing 1

Domstolreformen 2001

            Fra 92 til 66 tingretter

Stjør- og Verdal tingrett og Inderøy tingrett ble Inntrøndelag tingrett

            Lokalisert til Steinkjer

            Vedtatt 2001 – iverksatt 01.01.2011

100692 innbygger (2015)

10 555 km2 areal

Sammenslåing 2

Domstolreformen 2020

Sør-Trøndelag, Fosen, Inntrøndelag og Namdal blir Trøndelag tingrett.

            Vedtatt desember 2020, iverksatt 12.04.2021

            4 rettsteder; Trondheim, Brekstad, Steinkjer og Namsos. Alle er likestilte, ikke noe hovedsted.

            Fysiske rettsmøter skal være der klienten sokner til.

            Omfatter alle kommuner i Trøndelag

            474 131 innbyggere (2022)

            39 494 km2

Trøndelag tingrett har som mål;

«Rett avgjørelse til rett tid på en tillitsvekkende måte»

 

Omkring 80 medarbeidere, hvorav 31 dømmende årsverk

Norges tredje største domstol

Sakstyper;

Straffesaker

            Meddommersaker

            Enedommersaker

Tvistesaker

Skjønn

Skifte

Konkurs

Tvang

Steinkjer-tall;

            4 faste dommer og 2 dommerfullmektiger

            12 saksbehandlere, hvorav 2 lærlinger

            Jobber «på tvers»

            Straffesaker

            Meddommersaker: 157

            Enedommersaker: 861

            Tvistesaker 135

Ifølge Nina var de ajour i saksbehandlingen så det var lite ventetid.

Hun orienterte også om; Hvem gjør hva i en rettssal, hva gjør et rettsvitne

Etterpå var det omvisning i lokalene og avsluttet med kaffe.      -         


Jan I. Kjøren (sekretær)


 
Egge Rotary , Møte 06. juni 2024

20. juni 2024

Egge Rotary , Møte 06. juni 2024

Presidenten ønskte velkommen og kveldens program var 3 treminuttere.

Egge Rotary , Referat fra besøk hos MM FollaCell AS 30. mai 2024

20. juni 2024

Egge Rotary , Referat fra besøk hos MM FollaCell AS 30. mai 2024

20 Egge Rotary medlemmer ble ønsket velkommen til MM FollaCell ved managing Director Odd Morten Ålberg.

Egge Rotary , Dugnad Svartjønna 23. mai

20. juni 2024

Egge Rotary , Dugnad Svartjønna 23. mai

10 medlemmer møtte med arbeidslyst og godt humør på en uvanlig varm og fin mandag.

Egge Rotary , Møte 16. mai 2024

20. juni 2024

Egge Rotary , Møte 16. mai 2024

Presidenten ønsket velkommen til møte som hadde samlet bare 12 medlemmer.

Egge Rotary , Møte 02. mai 2024

20. juni 2024

Egge Rotary , Møte 02. mai 2024

Det møtte 18 medlemmer.

Presidenten ønske velkommen til møtet og kveldens program var 3 stk. som hadde treminuttere.

Egge Rotary , Møte 25. april 2024

2. mai 2024

Egge Rotary , Møte 25. april 2024

Det møtte 21 medlemmer.
Kveldens program var foredrag om TINE av styreleder Marit Haugen.

Egge Rotary , Møte 18.april 2024

25. april 2024

Egge Rotary , Møte 18.april 2024

Presidenten ønskte velkommen og spesielt Morten Stene som hadde kveldens foredrag.

Egge Rotary , Møte 11.april 2024

25. april 2024

Egge Rotary , Møte 11.april 2024

Presidenten ønskte velkommen og spesielt en gjest som hadde hatt et godt samarbeid med John Tuset .

Egge Rotary , Møte 4.april 2024

25. april 2024

Egge Rotary , Møte 4.april 2024

Presidenten ønskte velkommen og ga en kort orientering fra felles møte for presidentene i lagene i region.

Egge Rotary , Møte 21. mars 2024

3. april 2024

Egge Rotary , Møte 21. mars 2024

Ved presidentens fravær var det påtroppende, Torodd Østerås som ønskte velkommen og spesielt Gjermund Bahr og Steffen Adler fra NIBIO.


Møteinformasjon

Møtested: Egge museum
Adresse: Egge allé 70
Postnummer: 7725
Sted: Steinkjer
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022roterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...