NYHETER / NYHETSDETALJER

Egge Rotary , Møte 11.april 2024

Presidenten ønskte velkommen og spesielt en gjest som hadde hatt et godt samarbeid med John Tuset . Samhandlings leder i Steinkjer Kommune Jonas Sjømæling.

Ordet ble så gitt til Tor Lånkan
 


Overskriften på Tor sitt innlegg var; Norsk Helsevesen, hva jeg har vært vitne til.

Jeg låner en innledning fra professor i historie Jens Arup Seip.

Jeg skal altså forsøke meg på å fortelle samtidshistorie. Det er ikke så enkelt. Det vil si, det er relativt enkelt hvis jeg holder meg til hva som faktisk skjedde. Om dette har vi et vell av både opplevelser og dokumentasjon. Langt verre er det hvis vi har som ærgjerrighet å forstå hvorfor ting skjedde.

Hva er historiens drivkrefter? Dette har historikerne debattert til alle tider uten å bli enige. Drives historien av underliggende økonomiske lover? Drives den av tekniske framskritt? Av de ideer som til enhver tid fenger folkemasser? Av enkeltmenneskers visjoner og handlekraft? Eller er historien bare en lang kjede av tilfeldige hendelser, et slags makro-kaos? Det er det naturligvis altfor vanskelig for meg å svare på. Jeg skal gjøre det enkelt og inkluderende, og si at det er antagelig både noe riktig og noe ufullstendig i alle disse oppfatningene.

Det jeg skal konsentrere meg om, er de politiske overveielser jeg tror har ligget bak det jeg har opplevd. Om disse politiske overveielser er det også et vell av materiale, offentlige utredninger, stortingsproposisjoner, komitemerknader i Stortinget og spaltekilometere med kronikker og innlegg i media. Men dette materialet forteller ikke hele historien. “For at noe skal være i politikken, må det se ut som det er noe annet enn det er”, skriver Jens Arup Seip i innledningen til et foredrag han holdt i 1963, og som ennå huskes. Seksti år senere har jeg erfart at Seip hadde mye rett. Ikke bestandig, men forbausende ofte. Dette er det første jeg vil formidle.

Da blir rammen for resten av foredraget opplagt. Hva skjedde i helsevesenet i alle disse årene og hvilke politiske hensyn tror jeg drev utviklingen, i tillegg til alle de velsignede faglige framskritt vi har hatt. Og spesielt, hva var viktig, men ikke politisk opportunt å klargjøre? Et sted må vi begynne, og det er nokså opplagt hvor. Begynnelsen heter Karl Evang.

Helt til slutt, fristelsen for å avslutte med en ren spekulasjon om framtiden er uimotståelig.

Møtet ble avsluttet med kveldens trekning og det var Øyvind Bogfjellmo som var den heldige vinner.

Jan I. Kjøren (sekretær)


 
Egge Rotary , Møte 06. juni 2024

20. juni 2024

Egge Rotary , Møte 06. juni 2024

Presidenten ønskte velkommen og kveldens program var 3 treminuttere.

Egge Rotary , Referat fra besøk hos MM FollaCell AS 30. mai 2024

20. juni 2024

Egge Rotary , Referat fra besøk hos MM FollaCell AS 30. mai 2024

20 Egge Rotary medlemmer ble ønsket velkommen til MM FollaCell ved managing Director Odd Morten Ålberg.

Egge Rotary , Dugnad Svartjønna 23. mai

20. juni 2024

Egge Rotary , Dugnad Svartjønna 23. mai

10 medlemmer møtte med arbeidslyst og godt humør på en uvanlig varm og fin mandag.

Egge Rotary , Møte 16. mai 2024

20. juni 2024

Egge Rotary , Møte 16. mai 2024

Presidenten ønsket velkommen til møte som hadde samlet bare 12 medlemmer.

Egge Rotary , Møte 02. mai 2024

20. juni 2024

Egge Rotary , Møte 02. mai 2024

Det møtte 18 medlemmer.

Presidenten ønske velkommen til møtet og kveldens program var 3 stk. som hadde treminuttere.

Egge Rotary , Møte 25. april 2024

2. mai 2024

Egge Rotary , Møte 25. april 2024

Det møtte 21 medlemmer.
Kveldens program var foredrag om TINE av styreleder Marit Haugen.

Egge Rotary , Møte 18.april 2024

25. april 2024

Egge Rotary , Møte 18.april 2024

Presidenten ønskte velkommen og spesielt Morten Stene som hadde kveldens foredrag.

Egge Rotary , Møte 11.april 2024

25. april 2024

Egge Rotary , Møte 11.april 2024

Presidenten ønskte velkommen og spesielt en gjest som hadde hatt et godt samarbeid med John Tuset .

Egge Rotary , Møte 4.april 2024

25. april 2024

Egge Rotary , Møte 4.april 2024

Presidenten ønskte velkommen og ga en kort orientering fra felles møte for presidentene i lagene i region.

Egge Rotary , Møte 21. mars 2024

3. april 2024

Egge Rotary , Møte 21. mars 2024

Ved presidentens fravær var det påtroppende, Torodd Østerås som ønskte velkommen og spesielt Gjermund Bahr og Steffen Adler fra NIBIO.


Møteinformasjon

Møtested: Egge museum
Adresse: Egge allé 70
Postnummer: 7725
Sted: Steinkjer
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022roterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...