HVORFOR ROTARY


Egge Rotary klubb              

Rotary International er en verdensomspennende organisasjon med ca. 1,2 millioner medlemmer i omtrent 200 land. Egge Rotary klubb i Steinkjer er en av de 34 000 klubbene som finnes verden over.

Kanskje er du en som kan være med å bringe inn nye ideer og erfaringer inn i klubben. Du behøver ikke å snakke fler språk og ha eget internasjonalt nettverk for å være med.  Men du har kanskje tid til å sette av ca. 1- 1.5 timer hver torsdag kveld når du ikke er bortreist eller har andre ting å gjøre.  Her treffer du andre Rotary medlemmer med helt annen utdanning og erfaring en du har selv. Du vil trives med å treffe noen nye mennesker og noen du sikkert kjenner fra før.  Som medlem i Egge Rotary er du velkommen til å møte venner i hvilken som helst Rotaryklubb i Norge og ellers i verden når du har anledning.

Vi pleier å møte på Egge museum (i Ytterstu) mellom kl. 1830 og 1900 for kaffe og uformell prat. Klokka 1900 banker presidenten i bordet med klubba og åpner møtet. Ofte er det noen klubbsaker, invitasjoner, aktiviteter, prosjekter mv. som diskuteres. Deretter er det gjerne en hovedpost hvor et klubbmedlem eller en utenfra klubben holder et foredrag om et spesielt tema, ofte i forbindelse med jobb eller reise eller samfunnsspørsmål.   Kl. 2000 banker presidenten i bordet for 2.gang og hever møtet.

Noen ganger har programkomiteen laget avtale om et besøk på en bedrift eller organisasjon. Det gir interessant førstehånds informasjon om produkter, metoder, problemer og annet som de fleste av oss ikke kjenner til fra før.

Nye medlemmer vil etter hvert bli bedt om å fortelle litt mer om seg selv, et «egoforedrag» som gjør at vi blir bedre kjent og lærer noe nytt.

Vanligvis har vi en dugnad et par ganger i året til beste for lokalsamfunnet i Steinkjer, ved at vi gjør en del arbeid på Svarttjønna på Byafjellet, eller ved Egge museum. Da har vi det artig, blir kjent med hverandre og gjør noe samfunnsnyttig.

Medlemmene i klubben gir alle uttrykk for at det er mye trivsel med komme sammen på et hyggelig møte og andre sammenkomster og utveksle meninger og erfare noe nytt.

Du kan finne ut hvem som er medlemmer i Egge Rotary klubb på vår hjemmeside under denne lenken.

Om du har anledning, blitt nysgjerrig og kanskje lyst til å bli med i Egge Rotary klubb er du hjertelig velkommen til å ta en uforpliktende kontakt, gjerne ved hjelp av denne hjemmesida eller til en du kjenner som allerede er medlem.

Med hilsen

Egge Rotary klubbMøteinformasjon

Møtested: Egge museum
Adresse: Egge allé 70
Postnummer: 7725
Sted: Steinkjer
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022roterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...