NYHETER / NYHETSDETALJER

Innretning av framtidens helse- og omsorgstjenester i Steinkjer

Anita Ulstad, kommunal sjef for Helse og velferd i Steinkjer kommune holdt et interessant foredrag om «innretning av framtidens helse- og omsorgstjenester i Steinkjer.

Klubbmøte 31.8.23:

Presidenten ønskte velkommen og spesielt helsesjef Anita Ulstad.

Befaringen til Løesberga renseanlegg flyttes til 21.sept. kl. 18.30. Det betyr at neste torsdag blir programfritt.

Befaringen på Rostad gård, Inderøy 14. sept

Kl. 18.30. Felles kjøring avtales neste torsdag.

Kaffe og et kakestykke koster kr. 50,-

 

Så ble ordet gitt til helsesjef Anita Ulstad


Anita Ulstad, kommunal sjef for Helse og velferd i Steinkjer kommune holdt et interessant foredrag om «innretning av framtidens helse- og omsorgstjenester i Steinkjer. Hun kommer fra Bodø, innflytter i Trøndelag i 1990.

 Hun viste en oversikt med struktur for Helse og velferd slik det er tenkt. En del av dette var også  masterplanen for prosjektet «Leve hele livet» fra mars 2020.  Denne så dagens lys under Corona pandemien hvor mye måtte endres raskt og litt uforutsigbart. Av mange vedtak som ble gjort i kommunen var avvikling av bosentre i 2022., pluss en rekke andre vedtak innen eldreomsorgen.

En aktuell utfordring/problem som finnes i mange kommuner, er den demografiske utviklingen. Vi blir stadig flere eldre og pensjonister som etter hvert har behov for og rett til helsehjelp. Samtidig blir det færre unge yrkesaktive. Det betyr mangel på fagfolk innen omsorgstjenesten, som leger, sykepleiere og helsearbeidere. Derfor brukes mange vikarbyråer og det er relativt kostbart.

Men i Steinkjer er vi likevel friskere eldre nå enn før. Det dilemma er da om begrensete kommunale midler skal gå til helse eller til skole, for å nevne noe viktige poster.

I Steinkjer skal alle få bo hjemme lengst mulig, og det er viktig at privatbolig, leilighet tilpasses beboerne så godt det lar seg gjøre.  Det blir viktig med avlastning og forebygging av skader og sykdommer.  Her er det stort sprik mellom de eldres forventninger og de eksiterende kommunale tilbud.  Samtidig blir det også behov for kommunal hjelp i gruppen av yngre mennesker.

Situasjonen er krevende, det kommer til dels raske endringer, noe må prioriteres ned i de kommunale tjenester. Det er for store forventninger til hva kommunen kan klare å tilby, både til unge og gamle.

Mange eksempler ble spesifisert i forhold til behovet for bærekraftig omstilling og utvikling.

Omstilling og utvikling                                                                                                                                                                                                         Det er og blir viktig med oppgavedeling- slik at de som kan, også tar mer ansvar enn i dag, f.eks sykepleie. Ressursene må brukes på en mer effektiv måte. Det blir og er viktig å jobbe på tvers av etablerte institusjoner og områdegrenser. Noe av dette kan løses med rekruttering og noe med nyere teknologi og med brukertilpassede boliger

Det må vurderes nyer arbeidsmetoder og arbeidsforhold. Et enkelt og viktig råd til eldre som kan ha mange slags små og store plager, er Kom deg ut. Altså, bruk kroppen litt mer enn det du tror du klarer. Dagtilbud vil også gi aktivitet og avlastning for pårørende og ikke minst hjelpe mot ensomhet. Det siste er et stort problem for mange, men det er ikke så enkelt å identifisere.

Frivillighet til å hjelpe andre internt i kommunen er også en mulighet som bør kunne gi god effekt.

 

I kommune er det nå et spørsmål om hvordan man skal bruke det gamle «Fylkets hus» nær elva på nordsia.  Antall demente øker mer enn antall eldre. Her ble også vist et bilde for å illustrere situasjonen.  Pasientverdighet er et viktig begrep, det er mennesker vi skal behandle, ikke bare et antall tilfeller av noe

Sykehjemsplasser  versus HDO plasser. Unge helsearbeidere av flere kategorier vi også ha et aktivt fagmiljø å jobbe i, og det er ikke alltid like enkelt å få til.  Overtakelse av gamle Fylkets hus krever en del ombygging, men kan redusere kostbare HDO plasser, som f.eks Betania, det er dyrt å kjøpe plasser der. Det er planer om å avvikle Steinkjer bosenter og dernest tilsvarende i Kvam, Stod, Sparbu og andre. Flere steder vil det bli et system for avlastning og ukes plasser. Det vil bli en styrt avvikling av Egge Bosenter, dernest i Sparbu, Beitstad og Malm

Status pr 2023. Etablering av trygghetsboliger, avvikling av bosenter. For trygghetsboliger er det mange forskjellige løsninger som kan velges og derfor også bygg-løsninger og innhold i disse. Hjemmesykepleien vil bli enda mer viktig i framtida.

Kravene til forsvarlighet må bl.a. følge eksisterende lovverk, ikke noen fastlåst bemanningsnorm og ha det et realistisk budsjett. Rammeoverføringer til kommunen følger ikke utviklingen i demografi, som gjør at økonomien til sektoren helse og velferd kan bli mer anstrengt i tida framover.

Anita Ulstad, fikk velfortjent applaus og en flaske helsebringende rødvin. Vi rotarymedlemmer fikk mer kunnskap om hva nåtid og framtid kanskje bringer.

Asbjørn Kjellsen (referent)

Møte ble avsluttet med kveldens trekning og vinner ble Knut Skogan.

 

Jan I. Kjøren

sekretær


 
Tur til Rostad gård 14. september 2023

19. september 2023

Tur til Rostad gård 14. september 2023

15 medlemmer møtte opp til omvisning og orientering på Rostad gård i Inderøy kommune. Trix Scherjon fra Rostads venner viste oss rundt og fortalte om gården og historien rundt Ole Richter på en fremragende måte.

Taiwan er en del av Kina

15. september 2023

Taiwan er en del av Kina

Trønderavisa hadde en leder om forholdet Kina /Taiwan den 11.08. 2022.
Nå er temaet enda mer aktuelt, truslene går i alle retninger og Kina lover å forsvare egen suverenitet.

Innretning av framtidens helse- og omsorgstjenester i Steinkjer

15. september 2023

Innretning av framtidens helse- og omsorgstjenester i Steinkjer

Anita Ulstad, kommunal sjef for Helse og velferd i Steinkjer kommune holdt et interessant foredrag om «innretning av framtidens helse- og omsorgstjenester i Steinkjer.

Første møte i Egge Rotary for Rotary-året 2023/2024

29. august 2023

Første møte i Egge Rotary for Rotary-året 2023/2024

Torsdag 24.08 startet Egge Rotary opp sin aktivitet igjen etter en pause i sommerukene.

Presidentskifte

3. juli 2023

Presidentskifte

Rotaryåret begynner 1. juli. Nær opp til denne datoen skjer det formelle prsidentskiftet. Klubben markerer dette med ei feststund, ledet av festkomiteen. Komiteen har kontroll med servering og underholdning, og som regel ordner det seg også med godt vær.

Hilmarfestivalen

14. juni 2023

Hilmarfestivalen

Johan Einar Bjerkem, Hilmarfestival-«generalen», ga oss et innblikk i mangfoldet som stiftelsen Hilmar Alexandersen jobber med da han besøkte Egge Rotary den 8. juni.

Digitalisering som drivkraft

14. juni 2023

Digitalisering som drivkraft

Lars Hovdan Molden fra Nord Universitet var gjest i Egge Rotary den 25.5.23. Presentasjonen hans handlet om digitalisering som drivkraft.

Brannbiler til Ukraina

23. mai 2023

Brannbiler til Ukraina

9. februar i år fikk vi denne orienteringa om prosjektet «Brannbiler til Ukraina». Odd Steinar Rønne og Joakim Sandodden skulle starte på tur til Ukraina neste dag.

Egoforedrag Øyvin Bogfjellmo

5. mai 2023

Egoforedrag Øyvin Bogfjellmo

Den 20. april ble vi litt bedre kjent med vårt nyeste medlem da Øyvin Bogfjellmo holdt egoforedrag. Han er født i Mosjøen i 1949 som eldst av 5 søsken og vokste opp på Trofors.

Eldre, teknologi og helse

19. april 2023

Eldre, teknologi og helse

Den 13. april gjestet prosjektleder for velferdsteknologi i Pensjonistforbundet, Anne-Kari Minsaas, Egge Rotary.


Møteinformasjon

Møtested: Egge museum
Adresse: Egge allé 70
Postnummer: 7725
Sted: Steinkjer
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Klubbens møter:

Juleavslutning

2023-12-14 19:00 - 20:00

Møtearkivroterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...