NYHETER / NYHETSDETALJER

Innretning av framtidens helse- og omsorgstjenester i Steinkjer

Anita Ulstad, kommunal sjef for Helse og velferd i Steinkjer kommune holdt et interessant foredrag om «innretning av framtidens helse- og omsorgstjenester i Steinkjer.

Klubbmøte 31.8.23:

Presidenten ønskte velkommen og spesielt helsesjef Anita Ulstad.

Befaringen til Løesberga renseanlegg flyttes til 21.sept. kl. 18.30. Det betyr at neste torsdag blir programfritt.

Befaringen på Rostad gård, Inderøy 14. sept

Kl. 18.30. Felles kjøring avtales neste torsdag.

Kaffe og et kakestykke koster kr. 50,-

 

Så ble ordet gitt til helsesjef Anita Ulstad


Anita Ulstad, kommunal sjef for Helse og velferd i Steinkjer kommune holdt et interessant foredrag om «innretning av framtidens helse- og omsorgstjenester i Steinkjer. Hun kommer fra Bodø, innflytter i Trøndelag i 1990.

 Hun viste en oversikt med struktur for Helse og velferd slik det er tenkt. En del av dette var også  masterplanen for prosjektet «Leve hele livet» fra mars 2020.  Denne så dagens lys under Corona pandemien hvor mye måtte endres raskt og litt uforutsigbart. Av mange vedtak som ble gjort i kommunen var avvikling av bosentre i 2022., pluss en rekke andre vedtak innen eldreomsorgen.

En aktuell utfordring/problem som finnes i mange kommuner, er den demografiske utviklingen. Vi blir stadig flere eldre og pensjonister som etter hvert har behov for og rett til helsehjelp. Samtidig blir det færre unge yrkesaktive. Det betyr mangel på fagfolk innen omsorgstjenesten, som leger, sykepleiere og helsearbeidere. Derfor brukes mange vikarbyråer og det er relativt kostbart.

Men i Steinkjer er vi likevel friskere eldre nå enn før. Det dilemma er da om begrensete kommunale midler skal gå til helse eller til skole, for å nevne noe viktige poster.

I Steinkjer skal alle få bo hjemme lengst mulig, og det er viktig at privatbolig, leilighet tilpasses beboerne så godt det lar seg gjøre.  Det blir viktig med avlastning og forebygging av skader og sykdommer.  Her er det stort sprik mellom de eldres forventninger og de eksiterende kommunale tilbud.  Samtidig blir det også behov for kommunal hjelp i gruppen av yngre mennesker.

Situasjonen er krevende, det kommer til dels raske endringer, noe må prioriteres ned i de kommunale tjenester. Det er for store forventninger til hva kommunen kan klare å tilby, både til unge og gamle.

Mange eksempler ble spesifisert i forhold til behovet for bærekraftig omstilling og utvikling.

Omstilling og utvikling                                                                                                                                                                                                         Det er og blir viktig med oppgavedeling- slik at de som kan, også tar mer ansvar enn i dag, f.eks sykepleie. Ressursene må brukes på en mer effektiv måte. Det blir og er viktig å jobbe på tvers av etablerte institusjoner og områdegrenser. Noe av dette kan løses med rekruttering og noe med nyere teknologi og med brukertilpassede boliger

Det må vurderes nyer arbeidsmetoder og arbeidsforhold. Et enkelt og viktig råd til eldre som kan ha mange slags små og store plager, er Kom deg ut. Altså, bruk kroppen litt mer enn det du tror du klarer. Dagtilbud vil også gi aktivitet og avlastning for pårørende og ikke minst hjelpe mot ensomhet. Det siste er et stort problem for mange, men det er ikke så enkelt å identifisere.

Frivillighet til å hjelpe andre internt i kommunen er også en mulighet som bør kunne gi god effekt.

 

I kommune er det nå et spørsmål om hvordan man skal bruke det gamle «Fylkets hus» nær elva på nordsia.  Antall demente øker mer enn antall eldre. Her ble også vist et bilde for å illustrere situasjonen.  Pasientverdighet er et viktig begrep, det er mennesker vi skal behandle, ikke bare et antall tilfeller av noe

Sykehjemsplasser  versus HDO plasser. Unge helsearbeidere av flere kategorier vi også ha et aktivt fagmiljø å jobbe i, og det er ikke alltid like enkelt å få til.  Overtakelse av gamle Fylkets hus krever en del ombygging, men kan redusere kostbare HDO plasser, som f.eks Betania, det er dyrt å kjøpe plasser der. Det er planer om å avvikle Steinkjer bosenter og dernest tilsvarende i Kvam, Stod, Sparbu og andre. Flere steder vil det bli et system for avlastning og ukes plasser. Det vil bli en styrt avvikling av Egge Bosenter, dernest i Sparbu, Beitstad og Malm

Status pr 2023. Etablering av trygghetsboliger, avvikling av bosenter. For trygghetsboliger er det mange forskjellige løsninger som kan velges og derfor også bygg-løsninger og innhold i disse. Hjemmesykepleien vil bli enda mer viktig i framtida.

Kravene til forsvarlighet må bl.a. følge eksisterende lovverk, ikke noen fastlåst bemanningsnorm og ha det et realistisk budsjett. Rammeoverføringer til kommunen følger ikke utviklingen i demografi, som gjør at økonomien til sektoren helse og velferd kan bli mer anstrengt i tida framover.

Anita Ulstad, fikk velfortjent applaus og en flaske helsebringende rødvin. Vi rotarymedlemmer fikk mer kunnskap om hva nåtid og framtid kanskje bringer.

Asbjørn Kjellsen (referent)

Møte ble avsluttet med kveldens trekning og vinner ble Knut Skogan.

 

Jan I. Kjøren

sekretær


 
Guvernørbesøk

19. april 2023

Guvernørbesøk

Trygve Roaldset fra Surnadal er årets guvernør i distrikt 2275. Den 23.3.23 var han på besøk i Egge rotaryklubb.
Et bildet fra heimbygda var en fin introduksjon til noen av de utfordringene vi har både lokalt og globalt.

Krig i Europa – utfordring for Norge

24. mars 2023

Krig i Europa – utfordring for Norge

Forvarsminister Bjørn Arild Gram
Gram orienterte engasjert og med innlevelse om den dagsaktuelle situasjonen i Europa etter Russland sitt angrep på Ukraina i februar 2022:

Bedriftsbesøk hos Felleskjøpet

7. mars 2023

Bedriftsbesøk hos Felleskjøpet

Den 23. februar var vi på besøk hos Felleskjøpet på Steinkjer. Organisasjonssjef Kristin Wibe og fabrikksjef Arild Thomassen tok vel imot oss og serverte kaffe og vafler.

Norge i krig

30. januar 2023

Norge i krig

«Ønsker du fred, må du bu deg på krig – holde deg med et nasjonalt forsvar!»

Strømkrisa

30. januar 2023

Strømkrisa

Konserndirektør i NTE, Christian Stav, gjestet Egge Rotary den 19. januar. Han delte historien til NTE inn i fire faser.

Steinkjer Bokhandel v/ Gjertrud Holand

12. januar 2023

Steinkjer Bokhandel v/ Gjertrud Holand

Tradisjonen tro inviterte Gjertrud Holand Rotarymedlemmer med partnere til en gjennomgang av årets bøker, med mulighet for en handel etterpå.

NYE VEIER -STRATEGIER FOR INNHERRED

8. desember 2022

NYE VEIER -STRATEGIER FOR INNHERRED

Prosjektutviklingssjef Arild Mathisen, med røtter fra Jådåren, tok oss med gjennom den relativt korte historien til Nye Veier.

Nytt medlem i klubben

8. desember 2022

Nytt medlem i klubben

I starten av møtet den 1. desember ble Øyvin Bogfjellmo opptatt som medlem og fikk Rotarynålen av president Jens Børøsund. Velkommen i klubben!

NORSKAMERIKANEREN

30. november 2022

NORSKAMERIKANEREN

Vi har fått en norskamerikaner i klubben!
Gjennom snart tohundre år har det stått en spesiell glans av landsmenn med lang tid i Amerika. Kanskje ikke på grunn av gulltenne og dollarbunkene, men på grunn av andre erfaringer.

DET ER GOD FOLKEHELSE I EN ORDNET ØKONOMI

29. november 2022

DET ER GOD FOLKEHELSE I EN ORDNET ØKONOMI

Dette var en foredragstittel som passet bra på forsamlinga. Alle har en ordnet økonomi og i forhod til alderen ganske bra helse!


Møteinformasjon

Møtested: Egge museum
Adresse: Egge allé 70
Postnummer: 7725
Sted: Steinkjer
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Klubbens møter:

Juleavslutning

2023-12-14 19:00 - 20:00

Møtearkivroterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...