NYHETER / NYHETSDETALJER

Tur til Rostad gård 14. september 2023

15 medlemmer møtte opp til omvisning og orientering på Rostad gård i Inderøy kommune. Trix Scherjon fra Rostads venner viste oss rundt og fortalte om gården og historien rundt Ole Richter på en fremragende måte.

Gårdshistorie:
Gården ble første gang omtalt i 1520 og fra slutten av 1600-tallet kom den inn i Ole Richters familie på morssiden. Massi Rostad mor til Ole fikk gården på odel og giftet seg med Jørgen Richter i 1823. Jørgen Richter drev gården fram til et mønsterbruk. Her ble det drevet teglverk, kvern, sagbruk og jektebygging. Ole sin bror, Jon, drev gården fram til han i 1868 emigrerte til New Zealand.
I dag er gården på om lag 1000 mål og drives av en gårdsbestyrer.
Hovedbygningen ble bygd på siste halvdel av 1700-tallet og var inntil 1864 ei tradisjonell trønderlån. Ole Richter foretok ei omfattende utbygging.

Ole Richter (1829-1888):
Ole Richter var født på Rostad og tok senere juridisk embetseksamen. Han var en perioden sorenskriver i Stjør- og Verdal sorenskriverembete. Fra 1856 ble han medredaktør i Aftenbladet som den gang var Norges nest største avis.
I 1866 giften Ole seg med den engelske overklassekvinnen Charlotte Wakeford Attree. Hun hadde vansker med å finne seg til rette på Rostad i og med at Ole reiste så mye.
Ole Richter ble i 1862 innvalgt på Stortinget for Nordre Trondhjems amt. Da Johan Sverdrup dannet sin venstreregjering i 1884 ble Ole utnevnt til Norsk statsminister i Stockholm.
Bjørnstjerne Bjørnson var en venn av Ole og brukte et fortrolig brev fra Ole i et oppgjør med Johan Sverdrup. Bjørnson hadde sitert Ole feil på en rekke punkter og Ole ble derfor stemplet som illojal av kongen og Sverdrup. Av den grunn følte han seg presset til å søke avskjed. Han tok 15. juni 1888 sitt eget liv i Stockholm.

Ebba Astrup (1863-1944):
Ebba forlovet seg med Ole 3 måneder før har tok sitt eget liv. Hun traff Ole for første gang i 1881 i Stockholm som var en venn av hennes far, Hans Rasmus Astrup. Ole sin engelske kone døde i 1885 etter et ulykkelig ekteskap. Ebba Astrup ble en nær venn og sjelesørger for Ole og det utviklet seg etter hvert til et kjærlighetsforhold.
Ebba kom til Rostad første gang i forbindelse med Ole sin begravelse. «Foreningen til Omstreifervæsenets Modarbeidelse» kjøpte Rostad og etablerte et barnehjem her. Ebba Astrup ble den første bestyrerinnen og fikk etter hvert kallenavnet Mor Rostad. Hun ble bestyrerinne på Rostad fram til 1918-
Gravstedet på Rostad:
Ole Richter, Charlotte Attree og Ebba Astrup ligger begravet på Rostad. De to førstnevnte i et gravkammer i en gammel gravhaug (mausloleum) i parken og Ebba på toppen av haugen.
I september 2007 ble det funnet en rekke gjenstander i taket på gravkammeret. Det var noen dokumenter, pistolen Ole Richter hadde skutt seg med, et skjerf og en lommebok. Det antas at det er Ebba Astrup som har lagt inn dette i mausoleet.

Barnevernsintitusjonen:
Institusjonen ble offisielt åpnet i 1902, men hadde vært i drift noen år før det. I 1925 ble barnehjemmet omdannet til en stiftelse. 
Denne stiftelsen står fremdeles som eier Rostad gård og Rostad barnehjem.
Ungdomsheimen har blitt drevet fram til nå, men enkelte opphold underveis. 

Tekst: Arild Hamrum-Norheim


 
Tur til Rostad gård 14. september 2023

19. september 2023

Tur til Rostad gård 14. september 2023

15 medlemmer møtte opp til omvisning og orientering på Rostad gård i Inderøy kommune. Trix Scherjon fra Rostads venner viste oss rundt og fortalte om gården og historien rundt Ole Richter på en fremragende måte.

Taiwan er en del av Kina

15. september 2023

Taiwan er en del av Kina

Trønderavisa hadde en leder om forholdet Kina /Taiwan den 11.08. 2022.
Nå er temaet enda mer aktuelt, truslene går i alle retninger og Kina lover å forsvare egen suverenitet.

Innretning av framtidens helse- og omsorgstjenester i Steinkjer

15. september 2023

Innretning av framtidens helse- og omsorgstjenester i Steinkjer

Anita Ulstad, kommunal sjef for Helse og velferd i Steinkjer kommune holdt et interessant foredrag om «innretning av framtidens helse- og omsorgstjenester i Steinkjer.

Første møte i Egge Rotary for Rotary-året 2023/2024

29. august 2023

Første møte i Egge Rotary for Rotary-året 2023/2024

Torsdag 24.08 startet Egge Rotary opp sin aktivitet igjen etter en pause i sommerukene.

Presidentskifte

3. juli 2023

Presidentskifte

Rotaryåret begynner 1. juli. Nær opp til denne datoen skjer det formelle prsidentskiftet. Klubben markerer dette med ei feststund, ledet av festkomiteen. Komiteen har kontroll med servering og underholdning, og som regel ordner det seg også med godt vær.

Hilmarfestivalen

14. juni 2023

Hilmarfestivalen

Johan Einar Bjerkem, Hilmarfestival-«generalen», ga oss et innblikk i mangfoldet som stiftelsen Hilmar Alexandersen jobber med da han besøkte Egge Rotary den 8. juni.

Digitalisering som drivkraft

14. juni 2023

Digitalisering som drivkraft

Lars Hovdan Molden fra Nord Universitet var gjest i Egge Rotary den 25.5.23. Presentasjonen hans handlet om digitalisering som drivkraft.

Brannbiler til Ukraina

23. mai 2023

Brannbiler til Ukraina

9. februar i år fikk vi denne orienteringa om prosjektet «Brannbiler til Ukraina». Odd Steinar Rønne og Joakim Sandodden skulle starte på tur til Ukraina neste dag.

Egoforedrag Øyvin Bogfjellmo

5. mai 2023

Egoforedrag Øyvin Bogfjellmo

Den 20. april ble vi litt bedre kjent med vårt nyeste medlem da Øyvin Bogfjellmo holdt egoforedrag. Han er født i Mosjøen i 1949 som eldst av 5 søsken og vokste opp på Trofors.

Eldre, teknologi og helse

19. april 2023

Eldre, teknologi og helse

Den 13. april gjestet prosjektleder for velferdsteknologi i Pensjonistforbundet, Anne-Kari Minsaas, Egge Rotary.


Møteinformasjon

Møtested: Egge museum
Adresse: Egge allé 70
Postnummer: 7725
Sted: Steinkjer
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Klubbens møter:

Juleavslutning

2023-12-14 19:00 - 20:00

Møtearkivroterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...