NYHETER / NYHETSDETALJER

Tur til Rostad gård 14. september 2023

15 medlemmer møtte opp til omvisning og orientering på Rostad gård i Inderøy kommune. Trix Scherjon fra Rostads venner viste oss rundt og fortalte om gården og historien rundt Ole Richter på en fremragende måte.

Gårdshistorie:
Gården ble første gang omtalt i 1520 og fra slutten av 1600-tallet kom den inn i Ole Richters familie på morssiden. Massi Rostad mor til Ole fikk gården på odel og giftet seg med Jørgen Richter i 1823. Jørgen Richter drev gården fram til et mønsterbruk. Her ble det drevet teglverk, kvern, sagbruk og jektebygging. Ole sin bror, Jon, drev gården fram til han i 1868 emigrerte til New Zealand.
I dag er gården på om lag 1000 mål og drives av en gårdsbestyrer.
Hovedbygningen ble bygd på siste halvdel av 1700-tallet og var inntil 1864 ei tradisjonell trønderlån. Ole Richter foretok ei omfattende utbygging.

Ole Richter (1829-1888):
Ole Richter var født på Rostad og tok senere juridisk embetseksamen. Han var en perioden sorenskriver i Stjør- og Verdal sorenskriverembete. Fra 1856 ble han medredaktør i Aftenbladet som den gang var Norges nest største avis.
I 1866 giften Ole seg med den engelske overklassekvinnen Charlotte Wakeford Attree. Hun hadde vansker med å finne seg til rette på Rostad i og med at Ole reiste så mye.
Ole Richter ble i 1862 innvalgt på Stortinget for Nordre Trondhjems amt. Da Johan Sverdrup dannet sin venstreregjering i 1884 ble Ole utnevnt til Norsk statsminister i Stockholm.
Bjørnstjerne Bjørnson var en venn av Ole og brukte et fortrolig brev fra Ole i et oppgjør med Johan Sverdrup. Bjørnson hadde sitert Ole feil på en rekke punkter og Ole ble derfor stemplet som illojal av kongen og Sverdrup. Av den grunn følte han seg presset til å søke avskjed. Han tok 15. juni 1888 sitt eget liv i Stockholm.

Ebba Astrup (1863-1944):
Ebba forlovet seg med Ole 3 måneder før har tok sitt eget liv. Hun traff Ole for første gang i 1881 i Stockholm som var en venn av hennes far, Hans Rasmus Astrup. Ole sin engelske kone døde i 1885 etter et ulykkelig ekteskap. Ebba Astrup ble en nær venn og sjelesørger for Ole og det utviklet seg etter hvert til et kjærlighetsforhold.
Ebba kom til Rostad første gang i forbindelse med Ole sin begravelse. «Foreningen til Omstreifervæsenets Modarbeidelse» kjøpte Rostad og etablerte et barnehjem her. Ebba Astrup ble den første bestyrerinnen og fikk etter hvert kallenavnet Mor Rostad. Hun ble bestyrerinne på Rostad fram til 1918-
Gravstedet på Rostad:
Ole Richter, Charlotte Attree og Ebba Astrup ligger begravet på Rostad. De to førstnevnte i et gravkammer i en gammel gravhaug (mausloleum) i parken og Ebba på toppen av haugen.
I september 2007 ble det funnet en rekke gjenstander i taket på gravkammeret. Det var noen dokumenter, pistolen Ole Richter hadde skutt seg med, et skjerf og en lommebok. Det antas at det er Ebba Astrup som har lagt inn dette i mausoleet.

Barnevernsintitusjonen:
Institusjonen ble offisielt åpnet i 1902, men hadde vært i drift noen år før det. I 1925 ble barnehjemmet omdannet til en stiftelse. 
Denne stiftelsen står fremdeles som eier Rostad gård og Rostad barnehjem.
Ungdomsheimen har blitt drevet fram til nå, men enkelte opphold underveis. 

Tekst: Arild Hamrum-Norheim


 
Guvernørbesøk

19. april 2023

Guvernørbesøk

Trygve Roaldset fra Surnadal er årets guvernør i distrikt 2275. Den 23.3.23 var han på besøk i Egge rotaryklubb.
Et bildet fra heimbygda var en fin introduksjon til noen av de utfordringene vi har både lokalt og globalt.

Krig i Europa – utfordring for Norge

24. mars 2023

Krig i Europa – utfordring for Norge

Forvarsminister Bjørn Arild Gram
Gram orienterte engasjert og med innlevelse om den dagsaktuelle situasjonen i Europa etter Russland sitt angrep på Ukraina i februar 2022:

Bedriftsbesøk hos Felleskjøpet

7. mars 2023

Bedriftsbesøk hos Felleskjøpet

Den 23. februar var vi på besøk hos Felleskjøpet på Steinkjer. Organisasjonssjef Kristin Wibe og fabrikksjef Arild Thomassen tok vel imot oss og serverte kaffe og vafler.

Norge i krig

30. januar 2023

Norge i krig

«Ønsker du fred, må du bu deg på krig – holde deg med et nasjonalt forsvar!»

Strømkrisa

30. januar 2023

Strømkrisa

Konserndirektør i NTE, Christian Stav, gjestet Egge Rotary den 19. januar. Han delte historien til NTE inn i fire faser.

Steinkjer Bokhandel v/ Gjertrud Holand

12. januar 2023

Steinkjer Bokhandel v/ Gjertrud Holand

Tradisjonen tro inviterte Gjertrud Holand Rotarymedlemmer med partnere til en gjennomgang av årets bøker, med mulighet for en handel etterpå.

NYE VEIER -STRATEGIER FOR INNHERRED

8. desember 2022

NYE VEIER -STRATEGIER FOR INNHERRED

Prosjektutviklingssjef Arild Mathisen, med røtter fra Jådåren, tok oss med gjennom den relativt korte historien til Nye Veier.

Nytt medlem i klubben

8. desember 2022

Nytt medlem i klubben

I starten av møtet den 1. desember ble Øyvin Bogfjellmo opptatt som medlem og fikk Rotarynålen av president Jens Børøsund. Velkommen i klubben!

NORSKAMERIKANEREN

30. november 2022

NORSKAMERIKANEREN

Vi har fått en norskamerikaner i klubben!
Gjennom snart tohundre år har det stått en spesiell glans av landsmenn med lang tid i Amerika. Kanskje ikke på grunn av gulltenne og dollarbunkene, men på grunn av andre erfaringer.

DET ER GOD FOLKEHELSE I EN ORDNET ØKONOMI

29. november 2022

DET ER GOD FOLKEHELSE I EN ORDNET ØKONOMI

Dette var en foredragstittel som passet bra på forsamlinga. Alle har en ordnet økonomi og i forhod til alderen ganske bra helse!


Møteinformasjon

Møtested: Egge museum
Adresse: Egge allé 70
Postnummer: 7725
Sted: Steinkjer
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Klubbens møter:

Juleavslutning

2023-12-14 19:00 - 20:00

Møtearkivroterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...