NYHETER / NYHETSDETALJER

Figga renseanlegg

Erling Overrein og Kay Fredrik Ertsås tok imot Egge Rotary for en omvisning i Figga renseanlegg den 21.9. Erling Overrein er enhetsleder for enhet vann, avløp og utbygging.
Han tok oss gjennom avdelingens ansvarsområder og leverte noen betraktninger om utfordringer og status på det arbeidet som gjøres fra kommunens side for å opprettholde en god teknisk infrastruktur for vann og avløp. Blant annet har det over mange år pågått et arbeid med seperasjonsprosjekter omkring i sentrumsområdet for å følge opp kravene til å skille gråvann og overflatevann. Også på vannforsyning er det gjort store investeringer det siste tiåret. Enheten har i tillegg til kommunal utbygging ansvar for drift av 52 pumpestasjoner for vann, 81 pumpestasjoner for avløp, 110 mil med kommunal rørstruktur, og ansvaret for å tømme 2500 private avløpsanlegg årlig.

Figga renseanlegg håndterer alt av gråvann i sentrumsområdet og nærliggende grendeområder. Lengre ut i kommunens geografi benyttes ofte septikkanlegg som også enheten betjener med tømming og transport til Figga. Anlegget betjener over 20 000 "enheter", noe som innebærer 2000 tonn per år (27% tørrstoff). Ca 500 år fra spredt avløp. Anlegget er et såkalt mekanisk/kjemisk anlegg hvor gråvannet først blir behandlet i rist før det går over i bassenger for å ta ut sand hvor det blir behandlet med jernklorid for å binde tørstoffet slik at dette faller i bunnen av bassengene. Når fast masse skilles ut går denne til sentrifuger for å trekke vann ut av partiklene. Vannet går i sjøen i nærheten av Rauskjæret og fast masse transporteres til Ecopro i Skjørdalen.

Etter presentasjon til Erling Overrein tok Kay Fredrik Ertsås klubben med på en omvisningsrunde hvor han forklarte steg for steg prosessen i anlegget og de oppgavene som lå til å drifte dette daglig.

Tekst og foto: Ragnar Andresen

 
Tur til Rostad gård 14. september 2023

19. september 2023

Tur til Rostad gård 14. september 2023

15 medlemmer møtte opp til omvisning og orientering på Rostad gård i Inderøy kommune. Trix Scherjon fra Rostads venner viste oss rundt og fortalte om gården og historien rundt Ole Richter på en fremragende måte.

Taiwan er en del av Kina

15. september 2023

Taiwan er en del av Kina

Trønderavisa hadde en leder om forholdet Kina /Taiwan den 11.08. 2022.
Nå er temaet enda mer aktuelt, truslene går i alle retninger og Kina lover å forsvare egen suverenitet.

Innretning av framtidens helse- og omsorgstjenester i Steinkjer

15. september 2023

Innretning av framtidens helse- og omsorgstjenester i Steinkjer

Anita Ulstad, kommunal sjef for Helse og velferd i Steinkjer kommune holdt et interessant foredrag om «innretning av framtidens helse- og omsorgstjenester i Steinkjer.

Første møte i Egge Rotary for Rotary-året 2023/2024

29. august 2023

Første møte i Egge Rotary for Rotary-året 2023/2024

Torsdag 24.08 startet Egge Rotary opp sin aktivitet igjen etter en pause i sommerukene.

Presidentskifte

3. juli 2023

Presidentskifte

Rotaryåret begynner 1. juli. Nær opp til denne datoen skjer det formelle prsidentskiftet. Klubben markerer dette med ei feststund, ledet av festkomiteen. Komiteen har kontroll med servering og underholdning, og som regel ordner det seg også med godt vær.

Hilmarfestivalen

14. juni 2023

Hilmarfestivalen

Johan Einar Bjerkem, Hilmarfestival-«generalen», ga oss et innblikk i mangfoldet som stiftelsen Hilmar Alexandersen jobber med da han besøkte Egge Rotary den 8. juni.

Digitalisering som drivkraft

14. juni 2023

Digitalisering som drivkraft

Lars Hovdan Molden fra Nord Universitet var gjest i Egge Rotary den 25.5.23. Presentasjonen hans handlet om digitalisering som drivkraft.

Brannbiler til Ukraina

23. mai 2023

Brannbiler til Ukraina

9. februar i år fikk vi denne orienteringa om prosjektet «Brannbiler til Ukraina». Odd Steinar Rønne og Joakim Sandodden skulle starte på tur til Ukraina neste dag.

Egoforedrag Øyvin Bogfjellmo

5. mai 2023

Egoforedrag Øyvin Bogfjellmo

Den 20. april ble vi litt bedre kjent med vårt nyeste medlem da Øyvin Bogfjellmo holdt egoforedrag. Han er født i Mosjøen i 1949 som eldst av 5 søsken og vokste opp på Trofors.

Eldre, teknologi og helse

19. april 2023

Eldre, teknologi og helse

Den 13. april gjestet prosjektleder for velferdsteknologi i Pensjonistforbundet, Anne-Kari Minsaas, Egge Rotary.


Møteinformasjon

Møtested: Egge museum
Adresse: Egge allé 70
Postnummer: 7725
Sted: Steinkjer
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Klubbens møter:

Juleavslutning

2023-12-14 19:00 - 20:00

Møtearkivroterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...