NYHETER / NYHETSDETALJER

Figga renseanlegg

Erling Overrein og Kay Fredrik Ertsås tok imot Egge Rotary for en omvisning i Figga renseanlegg den 21.9. Erling Overrein er enhetsleder for enhet vann, avløp og utbygging.
Han tok oss gjennom avdelingens ansvarsområder og leverte noen betraktninger om utfordringer og status på det arbeidet som gjøres fra kommunens side for å opprettholde en god teknisk infrastruktur for vann og avløp. Blant annet har det over mange år pågått et arbeid med seperasjonsprosjekter omkring i sentrumsområdet for å følge opp kravene til å skille gråvann og overflatevann. Også på vannforsyning er det gjort store investeringer det siste tiåret. Enheten har i tillegg til kommunal utbygging ansvar for drift av 52 pumpestasjoner for vann, 81 pumpestasjoner for avløp, 110 mil med kommunal rørstruktur, og ansvaret for å tømme 2500 private avløpsanlegg årlig.

Figga renseanlegg håndterer alt av gråvann i sentrumsområdet og nærliggende grendeområder. Lengre ut i kommunens geografi benyttes ofte septikkanlegg som også enheten betjener med tømming og transport til Figga. Anlegget betjener over 20 000 "enheter", noe som innebærer 2000 tonn per år (27% tørrstoff). Ca 500 år fra spredt avløp. Anlegget er et såkalt mekanisk/kjemisk anlegg hvor gråvannet først blir behandlet i rist før det går over i bassenger for å ta ut sand hvor det blir behandlet med jernklorid for å binde tørstoffet slik at dette faller i bunnen av bassengene. Når fast masse skilles ut går denne til sentrifuger for å trekke vann ut av partiklene. Vannet går i sjøen i nærheten av Rauskjæret og fast masse transporteres til Ecopro i Skjørdalen.

Etter presentasjon til Erling Overrein tok Kay Fredrik Ertsås klubben med på en omvisningsrunde hvor han forklarte steg for steg prosessen i anlegget og de oppgavene som lå til å drifte dette daglig.

Tekst og foto: Ragnar Andresen

 
Guvernørbesøk

19. april 2023

Guvernørbesøk

Trygve Roaldset fra Surnadal er årets guvernør i distrikt 2275. Den 23.3.23 var han på besøk i Egge rotaryklubb.
Et bildet fra heimbygda var en fin introduksjon til noen av de utfordringene vi har både lokalt og globalt.

Krig i Europa – utfordring for Norge

24. mars 2023

Krig i Europa – utfordring for Norge

Forvarsminister Bjørn Arild Gram
Gram orienterte engasjert og med innlevelse om den dagsaktuelle situasjonen i Europa etter Russland sitt angrep på Ukraina i februar 2022:

Bedriftsbesøk hos Felleskjøpet

7. mars 2023

Bedriftsbesøk hos Felleskjøpet

Den 23. februar var vi på besøk hos Felleskjøpet på Steinkjer. Organisasjonssjef Kristin Wibe og fabrikksjef Arild Thomassen tok vel imot oss og serverte kaffe og vafler.

Norge i krig

30. januar 2023

Norge i krig

«Ønsker du fred, må du bu deg på krig – holde deg med et nasjonalt forsvar!»

Strømkrisa

30. januar 2023

Strømkrisa

Konserndirektør i NTE, Christian Stav, gjestet Egge Rotary den 19. januar. Han delte historien til NTE inn i fire faser.

Steinkjer Bokhandel v/ Gjertrud Holand

12. januar 2023

Steinkjer Bokhandel v/ Gjertrud Holand

Tradisjonen tro inviterte Gjertrud Holand Rotarymedlemmer med partnere til en gjennomgang av årets bøker, med mulighet for en handel etterpå.

NYE VEIER -STRATEGIER FOR INNHERRED

8. desember 2022

NYE VEIER -STRATEGIER FOR INNHERRED

Prosjektutviklingssjef Arild Mathisen, med røtter fra Jådåren, tok oss med gjennom den relativt korte historien til Nye Veier.

Nytt medlem i klubben

8. desember 2022

Nytt medlem i klubben

I starten av møtet den 1. desember ble Øyvin Bogfjellmo opptatt som medlem og fikk Rotarynålen av president Jens Børøsund. Velkommen i klubben!

NORSKAMERIKANEREN

30. november 2022

NORSKAMERIKANEREN

Vi har fått en norskamerikaner i klubben!
Gjennom snart tohundre år har det stått en spesiell glans av landsmenn med lang tid i Amerika. Kanskje ikke på grunn av gulltenne og dollarbunkene, men på grunn av andre erfaringer.

DET ER GOD FOLKEHELSE I EN ORDNET ØKONOMI

29. november 2022

DET ER GOD FOLKEHELSE I EN ORDNET ØKONOMI

Dette var en foredragstittel som passet bra på forsamlinga. Alle har en ordnet økonomi og i forhod til alderen ganske bra helse!


Møteinformasjon

Møtested: Egge museum
Adresse: Egge allé 70
Postnummer: 7725
Sted: Steinkjer
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Klubbens møter:

Juleavslutning

2023-12-14 19:00 - 20:00

Møtearkivroterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...