PROSJEKTER / PROSJEKT PÅ EGGE MUSEUM

Prosjektet på Egge museum

17. oktober 2018 ble prosjektet Skogastu – Bjørn Lunds minne offisielt innviet og overrakt til Egge Museum med en liten seremoni ved at en liten plakett ble avduket. Det var sang og trekkspillmusikk, taler og fagforedrag om treforedlingsbedriften FollaCell i Verran. Kaffe og kaker ble det også tid med lys fra bålet, til tross regnværet. Møtet ble også godt dekket av både Steinkjer Avisa og Trønder Avisa. Prosjektet vil hjelpe Egge Museum til å øke publikums kjennskap til skogbruket i distriktet, om skogutdannelsen på tidl. Statens skogskole, Steinkjer og være et verdig minne etter tidligere rektor Bjørn Lund.

Skogastua – Bjørn Lunds minne
Skogastua – Bjørn Lunds minne

Bjørn Lunds minne er ei laftet skogskoie som ble oppført i 1923 i Stod prestegårdsskog til bruk for skogsarbeiderne og for skogstutene, dvs. elevene ved Statens skogskole, Steinkjer, som hadde mye praksis i skogen. Koia ble tatt ned på 1980 tallet, restaurert og bygget opp igjen av Egge Museum på 1990 tallet med rektor Bjørn Lund som pådriver. Egge Rotarys prosjekt ble utviklet i nært samarbeid med Egge Museum og Torunn Lund. Det ble startet opp i det små høsten 2016 med å bygge en liten adkomstvei opp til koia. Dette utviklet seg til et formelt prosjekt som i regi av Egge Rotary klubb og støttet av Rotary distrikt 2275.  Egge Museum så for seg at en stor gapahuk foran koia ville være fint når det er skoleklasser og barnehager på besøk og at det ville skape interesse for koias og skoglivets historie.

På dugnad har vi gjort dette  

Høsten 2016 ble det laget 50 meter grusvei på duk opp til Skogastua. Det ble også montert et skikkelig utskåret treskilt på langveggen av stua, med teksten «Skogastu Bjørn Lunds minne».

 I alt ble det hogd unna omtrent 20 m3 grantrær på østsida av stua foran inngangsdøra og på  stuas vestside. Det ga bedre plass og mer lys. Dernest laget vi 8 solide plankebenker for gjester og publikum.

Neste trinn var å bygge en gapahuk med plass til 15 - 20 personer. Planlegging og bygging tok mye tid. Det meste av trematerialene ble skaffet ved at det hogde tømmeret ble skåret til byggematerialer på Egge Museums gamle men gode sag. Gapahuken er tjærebredd utvendig og på taket og beiset inni. Foran gapahuken er det laget en bålring av stein.

Dugnadsarbeid på saga

Dugnadsarbeid på saga

Dugnadsarbeid med tømring

Dugnadsarbeid med tømring

Gapahuken er ferdig

Gapahuken er ferdig

På Skogastu ble det slått gras og småkratt på taket, lagt opp en steinhelle på pipa, lagt en ny steintram ved inngangsdøra, laget ny gangbru opp til det som engang var stalldør og montert en takrenne av tre over de 2 dørene. Stua ble også tjærebredd utvendig mens vinduer, dører og vann- og vindskier fikk et nødvendig strøk maling.

Det ble lagt ned omtrent 530 dugnadstimer av klubbmedlemmene på hele jobben, med mye hygge og moro og med et veldig godt og nødvendig samarbeid med Egge Museum.  

Plakett på veggen i gapahuken

Plakett på veggen i gapahuken

Tekst og foto: Asbjørn Kjellsen
Møteinformasjon

Møtested: Egge museum
Adresse: Egge allé 70
Postnummer: 7725
Sted: Steinkjer
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022roterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...