PROSJEKTER / PROSJEKTET I BYAKLEIVA


VEDLIKEHOLD AV TRAPPA I BYAKLEIVA

Egge Rotaryklubb har I mange år hatt en aktiv prosjektkomite. Alle medlemmer kan være med å jobbe litt, men det er ingen tvang og alle har ikke helse til fysisk arbeid ute.

Vårt siste prosjekt er vedlikeholdsarbeid på en sti og trapp i den såkalte Byakleiva i Steinkjer. Dette er en ganske bratt sti opp lia som går gjennom et vakkert naturvernområde med variert grov skog av mange arter, og videre til Byasetra og opp til toppen av Byafjellet. Løypa er mye brukt av lokalbefolkningen.

Den eksisterende tretrappa som består av 5-8 enkelttrapper på kanskje til sammen 50 - 60 meter og to små broer. Dette har ligget der i mange år, var slitt og glatt i regnvær på våte trappetrinn og glatt når det var frost og is.

På grunn av statusen som naturvernområde fikk vi etablert er veldig fint samarbeide med Steinkjer kommune før vi startet arbeidet.

Vi har hatt tre fire dugnadsdager og bygget nye trinn i trappa der det var nødvendig og laget to helt nye trappelengder. Alle trinnene er nå forsynt med skikkelig grovt antisklibelegg og rekkverk er reparert der det var nødvendig.

Prosjektarbeid er inspirerende og interessant, og når vi holder på blir vi bedre kjent med hverandre og har det trivelig sammen. God mosjon i det bratte terrenget er også en positiv bivirkning av arbeidet. En dugnadsdag fikk vi servert rømmegraut av en av klubbmedlemmene og hans kone, eiere av Byasetra. Denne setra ligger i løypa ovenfor det øverste trapp elementet.

Noen få trinn står i skrivende stund igjen å lage, men nå har vi litt erfaring og det er raskt gjort hvis vi får en dag til med godvær i høst.


Møteinformasjon

Møtested: Egge museum
Adresse: Egge allé 70
Postnummer: 7725
Sted: Steinkjer
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022roterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...