PROSJEKTER / PROSJEKTET PÅ SVARTTJØNNA

PROSJEKTET PÅ SVARTTJØNNA

Egge Rotary klubb har i en årrekke hatt Svarttjønna med omgivelser som sitt prosjektmål. Klubben legger inn i sitt program en dugnad der en gang om våren og en gang om høsten.

Svarttjønna er ei hytte eid av N.-Tr. Turistforening, men drevet av en lokal interessegruppe. Hytta skiller seg ut fra andre turistforenings hytter ved at den ligger bynært Steinkjer, fra parkeringsplass til hytta er det ca 3,5 km og fra parkeringsplass til bykjerne ca 2 km.
Dette medfører at Svarttjønna har et høyt besøkstall hvert år 6000 til 7000 stykker (som har registrert seg) og 300 til 400 skoleunger som overnatter der hvert år.

Initiativ taker til bygging av Svarttjønna var vårt klubbmedlem Audun Jermstad, som også sammen med en komite har utviklet stedet og organisert driften av det. Jermstad har fått Paul Harris for sin innsats på Svarttjønna.

Svartjønna består av  ei hytte, 4 gapahuker, en paviljong, et båthus og ei brygge. I hytta er det servering hver søndag ellers er drifta basert på selvbetjening og dugnad.

Egge Rotary klubbs innsats på stedet har bestått i det vesentlig med ved arbeid (kvisting, kapping, framkjøring, kløyving og stabling) og utbedring av stier i området (legging av duk, utkjøring av pukk og sagspon).

Foto: Peter Hofstad

Foto: Peter Hofstad


Foto: Peter Hofstad

Første dugnadsrunde på Svarttjønna 2019

Første dugnadsrunde på Svarttjønna 2019 ble en fuktig opplevelse for de fremmøtte. Svarttjønna er mye benyttet som rekreasjonsområde for innbyggere, turister og skoleelever gjennom hele året. Behovet for vedlikehold er derfor stort. Egge Rotary tok i år som tidligere år tak i arbeid med dekke på stiene i området og klargjøring av ved. 

En dugnadsgjeng med godt humør på tross av regn og kjølig luft. F.v: Asbjørn Nordtug, Asbjørn Helland, Birger Braseth, Hans Kvernland


Møteinformasjon

Møtested: Egge museum
Adresse: Egge allé 70
Postnummer: 7725
Sted: Steinkjer
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022roterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...