NYHETER / NYHETSDETALJER

Tur til Rostad gård 14. september 2023

15 medlemmer møtte opp til omvisning og orientering på Rostad gård i Inderøy kommune. Trix Scherjon fra Rostads venner viste oss rundt og fortalte om gården og historien rundt Ole Richter på en fremragende måte.

Gårdshistorie:
Gården ble første gang omtalt i 1520 og fra slutten av 1600-tallet kom den inn i Ole Richters familie på morssiden. Massi Rostad mor til Ole fikk gården på odel og giftet seg med Jørgen Richter i 1823. Jørgen Richter drev gården fram til et mønsterbruk. Her ble det drevet teglverk, kvern, sagbruk og jektebygging. Ole sin bror, Jon, drev gården fram til han i 1868 emigrerte til New Zealand.
I dag er gården på om lag 1000 mål og drives av en gårdsbestyrer.
Hovedbygningen ble bygd på siste halvdel av 1700-tallet og var inntil 1864 ei tradisjonell trønderlån. Ole Richter foretok ei omfattende utbygging.

Ole Richter (1829-1888):
Ole Richter var født på Rostad og tok senere juridisk embetseksamen. Han var en perioden sorenskriver i Stjør- og Verdal sorenskriverembete. Fra 1856 ble han medredaktør i Aftenbladet som den gang var Norges nest største avis.
I 1866 giften Ole seg med den engelske overklassekvinnen Charlotte Wakeford Attree. Hun hadde vansker med å finne seg til rette på Rostad i og med at Ole reiste så mye.
Ole Richter ble i 1862 innvalgt på Stortinget for Nordre Trondhjems amt. Da Johan Sverdrup dannet sin venstreregjering i 1884 ble Ole utnevnt til Norsk statsminister i Stockholm.
Bjørnstjerne Bjørnson var en venn av Ole og brukte et fortrolig brev fra Ole i et oppgjør med Johan Sverdrup. Bjørnson hadde sitert Ole feil på en rekke punkter og Ole ble derfor stemplet som illojal av kongen og Sverdrup. Av den grunn følte han seg presset til å søke avskjed. Han tok 15. juni 1888 sitt eget liv i Stockholm.

Ebba Astrup (1863-1944):
Ebba forlovet seg med Ole 3 måneder før har tok sitt eget liv. Hun traff Ole for første gang i 1881 i Stockholm som var en venn av hennes far, Hans Rasmus Astrup. Ole sin engelske kone døde i 1885 etter et ulykkelig ekteskap. Ebba Astrup ble en nær venn og sjelesørger for Ole og det utviklet seg etter hvert til et kjærlighetsforhold.
Ebba kom til Rostad første gang i forbindelse med Ole sin begravelse. «Foreningen til Omstreifervæsenets Modarbeidelse» kjøpte Rostad og etablerte et barnehjem her. Ebba Astrup ble den første bestyrerinnen og fikk etter hvert kallenavnet Mor Rostad. Hun ble bestyrerinne på Rostad fram til 1918-
Gravstedet på Rostad:
Ole Richter, Charlotte Attree og Ebba Astrup ligger begravet på Rostad. De to førstnevnte i et gravkammer i en gammel gravhaug (mausloleum) i parken og Ebba på toppen av haugen.
I september 2007 ble det funnet en rekke gjenstander i taket på gravkammeret. Det var noen dokumenter, pistolen Ole Richter hadde skutt seg med, et skjerf og en lommebok. Det antas at det er Ebba Astrup som har lagt inn dette i mausoleet.

Barnevernsintitusjonen:
Institusjonen ble offisielt åpnet i 1902, men hadde vært i drift noen år før det. I 1925 ble barnehjemmet omdannet til en stiftelse. 
Denne stiftelsen står fremdeles som eier Rostad gård og Rostad barnehjem.
Ungdomsheimen har blitt drevet fram til nå, men enkelte opphold underveis. 

Tekst: Arild Hamrum-Norheim


 
EGGE ROTARY, REFERAT FRA MØTE 23.11.23

28. november 2023

EGGE ROTARY, REFERAT FRA MØTE 23.11.23

Presidenten ønskte velkommen til møte.
Presidenten informerte om neste torsdag kommer Guvernør Sissel Slettum Bjerke og nestkommanderende Trond Stenersen.

EGGE ROTARY, MØTE 16. NOVEMBER 2023

23. november 2023

EGGE ROTARY, MØTE 16. NOVEMBER 2023

Presidenten ønskte velkommen og spesielt kveldens foredragsholder.

EGGE ROTARY, MØTE 09. NOVEMBER 2023

23. november 2023

EGGE ROTARY, MØTE 09. NOVEMBER 2023

Forrige års president ønskte velkommen og spesielt til kveldens foredragsholder Håvard Skjellegrind.

Egge Rotary , Peiskveld 02. november2023

19. november 2023

Egge Rotary , Peiskveld 02. november2023

Det var 21 medlemmer som deltok på peis kvelden .

Egge Rotary , Møte 26. oktober 2023

19. november 2023

Egge Rotary , Møte 26. oktober 2023

Sekretæren ønsket velkommen da presidenten og neste års president er på ferie samt forrige års president var bortreist.

Besøk hos Norconsult

1. november 2023

Besøk hos Norconsult

19. oktober var Egge Rotary på bedriftsbesøk hos Norconsult i Steinkjer. Om lag 25-30 av lagets medlemmer var til stede. Norconsult var representer ved daglig leder Rune Gjermo og Atle Romstad.

Egge Rotary , Møte 12. oktober 2023

1. november 2023

Egge Rotary , Møte 12. oktober 2023

Presidenten ønskte velkommen.
Spesielt velkommen til Carl-Jakob Midtun fra Fylkeskommunen
Leder i festkomiteen minte om peisaften 02. oktober kl. 18.00. Fortsatt mulighet for å melde seg på både som vert og gjest.

Egge Rotary , Møte 5. oktober 2023

1. november 2023

Egge Rotary , Møte 5. oktober 2023

Presidenten ønskte velkommen.
Leder i festkomiteen informerte om peisaften 02. oktober kl. 18.00. Gryterett som tidligere, ca. pris 300,-
Det blir sendt rundt liste for påmelding samt hvem som kan tenke seg å være vertskap.

Egge Rotary, møte 28. september 2023

2. oktober 2023

Egge Rotary, møte 28. september 2023

Presidenten ønskte velkommen og viste til 2 hendelser 28. sept. I 1994

Figga renseanlegg

22. september 2023

Figga renseanlegg

Erling Overrein og Kay Fredrik Ertsås tok imot Egge Rotary for en omvisning i Figga renseanlegg den 21.9. Erling Overrein er enhetsleder for enhet vann, avløp og utbygging.


Møteinformasjon

Møtested: Egge museum
Adresse: Egge allé 70
Postnummer: 7725
Sted: Steinkjer
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Klubbens møter:

Juleavslutning

2023-12-14 19:00 - 20:00

Møtearkivroterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYTT FRA DISTRIKTET

Loading RSS...